วันนุ่งผ้าใหม่

วันนุ่งผ้าใหม่(หมายถึงเมื่อเราซื้อเสื้อผ้ามาใหม่ ควรจะเริ่มนำมาใส่วันไหนจึงจะเป็นมงคล) วันอาทิตย์ ชนะศัตรู วันจันทร์ เป็นที่รักของคนทั้งหลาย วันอังคาร มีทุกข์ เกิดศัตรู โดนทำร้าย เสียเลือด เสียเนื้อ วันพุธ มีความสุขมาก วันพฤหัส เป็นสวัสดิ์มงคล วันศุกร์ มีลาภ มีทรัพย์มาก วันเสาร์ มีทุกข์ มีโศก เกิดโรค ภัยต่างๆ