วันตัดเล็บ วันตัดผม

วันตัดเล็บ วันอาทิตย์ มีศัตรู วันจันทร์ มีลาภ วันอังคาร เสียทรัพย์ วันพุธ มีความเจริญสวัสดี วันพฤหัส มีทุกข์ วันศุกร์ มีโภคทรัพย์ วันเสาร์ เกิดโรคภัยไข้เจ็บ วันตัดผม วันอาทิตย์ อายุยืน วันจันทร์ มีลาภ วันอังคาร เกิดศัตรู โดนทำร้าย เสียเลือด เสียเนื้อ วันพุธ มีปากเสียง เกิดการทะเลาะวิวาท ผิดสัญญา วันพฤหัส เทวดารักษา วันศุกร์ มีลาภ วันเสาร์ สรรพประสิทธิ์ ดีแล