ราศีเกิดของเราเหมาะกับงานอะไรบ้างนะ

  งานตามราศีเกิดของคุณ ชาวราศีมังกร (22 ธ.ค.- 20 ม.ค.) เป็นคนเอาการเอางาน ทำงานอย่างตรงไปตรงมา มีความอดทนและมุ่งมั่น แม้ว่าสิ่งแวดล้อมในการทำงานจะไม่อำนวย แต่ก็ปรับตัวได้ดี อาชีพที่เหมาะกับคนราศีนี้ แพทย์แผนไทย สัตวแพทย์ นักกฏหมาย นักบัญชี นักวิทยาศาสตร์ นักโบราณคดี วิศวกร งานช่างงานฝีมือต่างๆ แม้แต่เป็นสัปเหร่อ ราศีกุมภ์ (21 ม.ค.- 19 ก.พ.) เป็นนักแก้ไขปัญหา นักเลียนแบบ ดัดแปลง ชาวราศีนี้เหมาะกับเป็นที่ปรึกษา ไม่ค่อยชอบงานที่ซ้ำซากจำเจ อาชีพที่เหมาะคือ ครูอาจารย์ ศัลยแพทย์ นักทดลอง ตำรวจ นักวิจัยต่างๆ นักวิเคราะห์ข้อมูล อุตุนิยมวิทยา วิศวกร งานสถาปัตย์ งานช่าง งานขุด เจาะสำรวจ งานช่างภาพ นักเขียน นักข่าว นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ … Continue reading