ปลูกต้นไม้เสริมดวงตามปีเกิด

ปลูกต้นไม้เสริมดวง คนปีชวด ต้นไม้มงคลของคนที่เกิดปีชวด คือ ต้นกล้วย เพราะต้นกล้วยเป็นสัญลักษณ์ของบริวาร ลูกหลาน เนื่องจากคนปีชวดนั้น มักจะมีบริวารที่สร้างปัญหาให้ตลอด ดังนั้น การปลูกต้นกล้วย จะช่วยเสริมดวงทำให้บริวารไม่สร้างปัญหาให้ ทุกคนรักใคร่กลมเกลียวกัน ส่วนจะเป็นกล้วยพุนธุ์ใดใดนั้น คนปีชวดสามารถปลูกได้หมด ไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้า กล้วยเล็บมือนาง ปีฉลู ต้นไม้มงคลของคนที่เกิดปีฉลู คือ ต้นมะม่วง เพราะต้นมะม่วงถือเป็นตัวแทนของบุตรบริวาร ลูกหลาน คล้ายต้นกล้วย ทั้งนี้ คนปีฉลูต้องการความยิ่งใหญ่ อำนาจในเรื่องการงาน โดยเฉพาะหากเป็นธุรกิจส่วนตัวก็จะยิ่งประสบความเจริญก้าวหน้า เพราะมะม่วงมีลักษณะเป็นเครือ ลูกเยอะ หมายถึงการแตกสาขาออกไป และที่สำคัญ เทพารักษ์ที่ปกปักรักษาบ้าน มักจะอยู่ตามต้นมะม่วง ปีขาล ต้นไม้มงคลของคนที่เกิดปีขาล คือ ต้นขนุน เนื่องจากต้นขนุนมีความหมายถึงการเอื้อเฟื้อเกื้อหนุน สัญลักษณ์ของการหนุน มีคนช่วยสนับสนุน ทั้งนี้ คนปีขาลมักเป็นคนวู่วาม ใจร้อน ทำให้คนรอบข้างเข็ดขยาด ดังนั้น การปลูกต้นขนุขจะช่วยเสริมดวงให้คนรักใคร่ และคอยเอื้อเฟื้อให้กับคนปีขาลได้ ปีเถาะ ต้นไม้มงคลของคนที่เกิดปีเถาะ … Continue reading