คำอธิฐานปล่อยสัตว์

คำอธิฐานปล่อยสัตว์ ตั้งนโม 3 จบ แล้วระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตั้งจิตดังนี้ ข้าพเจ้าชื่อ…..นามสกุล……เกิดวันที่…..เดือน…..พ.ศ……….อายุ….ปี  ได้ปล่อย….จำนวน……ตัว  ปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ศัตรู และเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ตัวที่เป็นที่พึ่งขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้า  ตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากรรมนายเวร จงนำเอา สรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์ เสนียดจัญไรทั้งหลาย ออกไปจากข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ขอให้พระแม่ธรณี พระแม่คงคา เทพเทวา เจ้าที่เจ้าทาง ครูอาจารย์ทุกรูปทุกนาม และพญานาคราช จงเป็นสักขีพยาน รับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้า และคุ้มครองชีวิตสัตว์ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุขัย  ด้วยอำนาจของกุศลผลบุญนี้ จงสะเดาะเคราะห์ร้ายของข้าพเจ้าให้กลับกลายเป็นดี มีความร่มเย็นเป็นสุข  ประสพสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา มีความเจริญก้าวหน้า มีชีวิตสดชื่นสุขสดใส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ…