คำอธิษฐานถวายทานต่างๆ

                                                                                                                              คำถวายสังฆทาน (ทั่วไป) อิมานิ มะยัง ภันเต สังฆะทานานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน … Continue reading