คำขอขมา บิดามารดา

คำขอขมา บิดามารดา ใครที่เคยทำไม่ดีกับพ่อแม่ ด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา ใจ จะทำให้ไม่ค่อยมีความเจริญ รุ่งเรืองในชีวิต ทำการงานอะไรก็ไม่ก้าวหน้า มีอุปสรรค เคยฟังพระหลายรูปแนะนำให้กราบขอขมาบิดามารดาซะแล้วจะค่อยๆดีขึ้น โดยลูกต้องให้บิดามารดามานั่งคู่กัน จัดธูป(3ดอก) เทียน และดอกไม้(ทำเป็นกรวยดอกไม้ก็ได้) เตรียมเงิน หรือสิ่งของที่จะไว้มอบให้บิดามารดา ใส่พานไว้รวมกัน เพราะบิดาและมารดาของเราก็เปรียบเสมือนพระอรหันต์ภายในบ้าน อย่างทำบุญง่ายๆเราไม่ต้องไปแสวงหาเกจิดังๆที่ไหนหรอก เพราะพระอรหันต์อยู่ในบ้านของเรา ก็คือบิดามารดาของเรานั่นเอง ———————————————————————————————- ตั้งนะโม 3 จบ สัพเพปะมาเทนะ ทวารัตเย รักกะตัง สัพพัง อับปะราธัง ขะมะถะเมพันเต มัยหัง มาตาปิตุนังวะ ปาเทวันทามิ สาทะรัง ลูกขอกราบไหว้บูชา บิดามารดาผู้มีพระคุณ ผู้เป็นพระอรหันต์ ผู้เป็นพระพรหม เป็นเทพยดาเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของลูกทั้งหลาย ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี อันลูกทั้งหลายได้กระทำประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินแล้ว ด้วยความโง่เขลาเบาปัญญา ทั้งต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี … Continue reading