ข้อคิดดีๆ

ผู้นำ ผู้อยู่เบื้องสูง ถ้าทำตัวให้เบา คนข้างล่างจะไม่รู้สึกว่าหนัก ผู้นำที่ ทำตัวมิให้หนัก ผู้อยู่ข้างล่างก็รู้สึกว่าเบา และยินยอมให้เป็นผู้นำ อันถาวร ผู้ตาม ผู้อยู่ข้างหน้า ถ้าทำตัว ให้ประหนึ่งอยู่ข้างหลัง ผู้ที่ตามอยู่ข้างหลัง กลับจะยินดี และผลัก ให้เขาไปอยู่ข้างหน้า ปิดทอง คน ปิดทองมักเลือกปิดเศียรพระ เพราะใจอยากให้สมองเปรื่องปราชญ์ บางคนมัก เลือกปิดหน้าพระ เพราะใจอยากให้ใบหน้าเด่นผุดผาด บางคนเลือกปิดหน้าอก พระ เพราะใจอยากให้จิตใจเอิบอิ่มสดใส คนปิดทอง…จะเลือกปิดตรงไหน ก็ ขึ้นอยู่ที่ความอยากในจิตใจของเขา แต่…คนปิดทองหลังพระ แสดงถึงจิต ใจไร้กิเลสที่บริสุทธิ์สะอาด และโลกเราทุกวันนี้ ยังขาดอยู่อีกมาก เหล็ก เหล็ก ชิ้นเดียวจะมีค่าสักเท่าไรเชียว ถ้าเอาไปทำเศษเหล็ก คงมีค่าสักห้าบาท ถ้า เอาไปทำปลายปากกาคงมีค่าห้าร้อยบาท ถ้าเอาไปทำรูปสลักคงมีค่าห้าหมื่นบาท ถ้า เอาไปทำยอดปราสาทคงมีค่าห้าล้านบาท ค่าของคนเราก็เช่นเดียวเหล็ก เมื่อ ตอนเริ่มต้นมีค่าเท่าไรเราไม่รู้ แต่อยู่ที่ว่าเราจะเอาตัวเราไปทำเศษ เหล็ก … Continue reading