ก่อนจะขอพร

ลูกเอ๋ย ก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใด เจ้าต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตน ลงทุนก่อน เมื่อบารมีของเจ้าไม่พอ จึงค่อยขอยืมบารมีของคนอื่นมาช่วย มิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอด เพราะหนี้สิน ในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมจนพ้นตัว  เมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมา ก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เค้าจนหมด ไม่มีอะไรเหลือติดตัว  แล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้า มั่นสร้างบารมีไว้…แล้วฟ้าดินจะช่วยเอง.. ” จงจำไว้นะ…เมื่อยังไม่ถึงเวลา องค์เทพเจ้าจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ ครั้นถึงเวลา…ทั่วฟ้าจบดิน ก็ต้านเจ้าไม่อยู่…จงอย่าไปเร่งเทวดา ฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย   จะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า…”  สมเด็จพุฒาจารย์(โต) พรหมรังษี