การตั้งโต๊ะหมู่บูชา‏

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พายัพ – อหัสจะทิศ จะทำอะไรมักรวนเร หาความแน่นอนไม่ใคร่ได้ คนนั้นพูด อย่างนี้ คนนี้พูดอย่างนั้น มักพอกันเป็น น้ำท่วมทุ่ง ลงเอยกันไม่ได้ ทิศเหนือ อุดระ เป็นทิศมัชฌิมา ไม่ดี ไม่ชั่ว ไม่ต่ำ ไม่สูง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อิสาน – เป็นเศรษฐีทิศ ตั้งโฉมหน้าพระ ไปสู่ทิศนี้ จะทำอะไรก็เจริญร่ำรวยเป็น ที่ ๑ ทิศตะวันตก ปัจจิม – ทิศกาลกินี ทำสิ่งใดไขว้เขวเป็น อัปมงคล หรืออาจทำการฆาตกรรมตนเอง ย่อมมีอันเป็นไปต่างๆนานา ทิศตะวันออก บูรพา – เป็นราชาทิศ ทำการอะไรได้ เป็นใหญ่เป็นโต ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรดี – วิปฏิสารทิศ เดือดร้อน ทำความ ยุ่งยากให้เกิดขึ้นระหองระแหง แก่เพื่อน … Continue reading