จัดห้องนอนรับโชค

จัดห้องนอนรับโชค เราจะมาแนะนำกันเรื่องของการห้องนอน เพื่อรับโชคลาภ โดยเริ่มดังนี้ 1.หัวเตียง ควรเป็นผนังทึบ หากมีช่องหน้าต่างควรมีผ้าม่านชนิดที่กันแสงได้ดี เพื่อไม่ให้แสงสว่างเข้ามารบกวนการนอน 2.ไม่ควรติดแอร์เหนือเตียง เพราะลมจะพัดจากศีรษะ ไปปลายเท้า ทำให้เป็นหวัดง่าย ตำแหน่งที่ตั้งแอร์ที่ดีควรอยู่ด้านข้างผู้นอน ห่างไปออกไปไม่ต่ำกว่า 1-2 เมตร 3.ไม่ควรติดกระจกเงาเหนือหัวเตียง หากต้องการจะติดรูป ต้องมั่นใจว่าติดหรือแขวนไว้อย่างแน่นหนาไม่หล่นง่าย 4.ด้านบนเตียงไม่ควรเป็นโครงสร้างคานหรือเพดานที่โชว์โครงไม้ ก็อย่างที่โบราณสอนว่าอย่านอนใต้คาน(เพราะกลัวถูกผีอำ) 5.ปลายเตียงไม่ควรชี้ไปที่ประตูห้อง พูดง่ายๆว่าเปิดประตูห้องเข้ามาเจอเตียงเลยไม่ดี 6.สีภายในห้องนอนควรเป็นสีโทนอ่อน เพราะดูแล้วสบายตาเหมาะแก่การพักผ่อน 7.เตียงนอนควรมีขนาดพอดีกับตัว อย่าใหญ่หรือกว้างมากเกินไป เตียงควรจะสูงเท่ากับเวลาที่นั่งที่ขอบเตียงแล้วยืนพอดี 8.และควรจัดห้องนอนให้เรียบร้อยอยู่เสมอ เพราะห้องนอนเป็นห้องพักผ่อนเพื่อรับพลังและการนอนที่ควรมีความสุขไม่ใช่ห้องเก็บห้อง 9.ไม่ควรหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตก เพราะเป็นทิศของคนตาย จะทำให้อับโชค  

พระประจำวันเกิดและคำทำนาย

  พระประจำวันเกิดและคาถาบูชาพระประจำวันเกิด สำหรับคนเกิดวันทั้ง ๘ คือคนเกิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธกลางวัน วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันพุธกลางคืน ๑. เกิดวันอาทิตย์ พระประจำวันเกิดคือ ปางถวายเนตร ลักษณะพระพุทธรูป พระ พุทธรูปปางนี้อยู่ในพระอริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสองข้างเพ่งไปข้างหน้า ทอดพระเนตรดูต้นศรีโพธิ์พฤกษ์ พระหัตถ์ทั้งสองลงมาประสานกันอยู่ข้างหน้าระหว่างพระเพลา พระหัตถ์ขาวทับพระหัตถ์ซ้าย อยู่ในอาการสังวร ประวัติและความสำคัญ ครั้นพระ บรมโพธิสัตว์เจ้า ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ก็เสด็จประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่ต้นศรีมหาโพธิ์ ๗ วันแล้ว ก็เสด็จจากร่มพระศรีมหาโพธิ์ไปประทับยืนกลางแจ้ง ทางทิศอีสานของต้นศรีมหาโพธิ์นั้น ทรงทอดพระเนตรต้นศรีมหาโพธิ์โดยไม่กะพริบพระเนตร ด้วยพระอิริยาบถนั้น ๗ วัน สถานที่เสด็จประทับยืนทอดพระเนตรต้นศรีมหาโพธิ์นั้นเป็นนิมิตมหามงคล ปรากฏชื่อว่า อนิมิสสเจดีย์ พระพุทธจริยาที่ทรงเพิ่งจ้องพระเนตรดูต้นศรีมหาโพธิ์ โดยมิได้ทรงกะพริบ พระเนตรถึง ๗ วันนี้ เป็นเหตุแห่งการสร้างพระพุทธรูปปางนี้ เรียกว่า ปางถวายเนตร นิยมสร้างเป็นพระพุทธรูป … Continue reading