คำอธิษฐานปิดทองพระพุทธรูป

คำอธิษฐานปิดทองพระพุทธรูป การปิดทองบริเวณพระพักตร์ของพระพุทธรูป  : ขอให้ข้าพเจ้าเจริญก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงาน การปิดทองบริเวณพระอุทร หรือ ว่าท้อง  : ขอให้ข้าพเจ้ามีความอุดมสมบูรณ์พูลสุข  พรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง การปิดทองบริเวณพระนาภี หรือ สะดือ  :  ขอให้ข้าพเจ้าไม่ต้องพบเจอกับความอดอยาก การปิดทองบริเวณพระเศียร (ศรีษะ)  : ขอให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญาเป็นเลิศ มีความจำที่เป็นเลิศ การปิดทองบริเวณพระอุระ (หน้าอก) : ขอให้ข้าพเจ้ามีเมตตามหาเสน่ห์ เป็นที่รักใคร่ชอบพอของคนทั่วไป การปิดทองบริเวณพระหัตถ์  :  ขอให้ข้าพเจ้ามีวาสนาบารมีมากยิ่งขึ้น การปิดทองบริเวณพระบาท (รวมไปถึงรอยพระพุทธบาท) :  ขอให้ข้าพเจ้าเกิดความสมบูรณ์ด้วยที่พักอาศัย และยวดยานพาหนะ การปิดทองบริเวณฐานรองพระองค์  :  ขอให้ข้าพเจ้ามีอาชีพหรือหน้าที่การงานที่มั่นคง   ข้อคิด การทำบุญทุกอย่าง ควรออกมาจากใจ หลักของศาสนาพุทธหรือการ คิดดี พูดดี ทำดี กับผู้อื่นเสมอ การทำความดีนั้นไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือให้ผู้อื่นรับรู้เสมอไป เปรียบเหมือนการปิดทองหลังพระ ถ้าเราไม่ปิดทองหลังพระ พระจะไม่มีวันสมบูรณ์เต็มองค์ การคิดแต่จะทำความดีเพื่อเอาหน้า ก็เหมือนกับทำความดีที่ไม่เต็มใจ ไม่ได้บุญเต็มเปี่ยม  

สิ่งที่จิตระลึกถึงก่อนตาย

สิ่งที่จิตระลึกถึงก่อนตายมี 3 ชนิด คือ 1. กรรม ภาพกรรมดีกรรมชั่วที่เคยทำในอดีตมักหวนกลับมาปรากฏให้เห็นทั้งๆ ที่เราลืมไปนานแล้ว เช่นใครเคยฆ่าคนตาย ภาพเหตุการณ์เกี่ยวกับฆาตกรรมจะกลับมาปรากฏในจิต ถ้าเคยช่วยชีวิตคนไว้ภาพตอนนั้นจะมาปรากฏ นี้แสดงว่านึกถึงกรรมหรือกระบวนการทำความดีหรือความชั่ว ดังพระบาลีว่าในสมัยนั้น กรรมทั้งหลายที่ตนทำไว้ก่อนนั้น ย่อมเกาะติดในจิตของบุคคลผู้ใกล้ตายนั้น 2. กรรมนิมิต บางคนเคยเห็นภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของการทำกรรม เช่นบางคนเห็นมีดที่ตนเคยใช้ฆ่าวัว บางคนนึกถึงภาพโบสถ์วิหารที่ตนเคยสร้าง เราระลึกถึงนิมิตของกรรมใด ก็จะไปเกิดใหม่ตามพลังของกรรมนั้น 3. คตินิมิต บางคนไม่นึกถึงกรรมในอดีต แต่กลับนึกถึงภาพของที่ที่จะไปเกิดในชาติหน้านั้น คือเห็นคตินิมิต หมายถึงภาพเกี่ยวกับที่ที่จะไปเกิด เช่นใครที่จะไปเกิดในสวรรค์ คนนั้นจะนึกเห็นวิมาน ใครจะไปเกิดเป็นประเภทสัตว์กินหญ้า จะนึกเห็นทุ่งหญ้าเขียวขจี ภาพเหล่านี้เป็นนิมิตที่บอกล่วงหน้าว่าเราจะไปเกิดในภพภูมิใด คงเหมือนกับภาพที่บางคนฝันเห็นล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์จริงๆ (สุบิน) รวมความว่าในวาระสุดท้ายของชีวิต จิตของเราระลึกถึงกรรม กรรมนิมิตหรือคตินิมิตประเภทใด เราจะไปเกิดในภพภูมิอันสอดคล้องกับกรรม กรรมนิมิตหรือคตินิมิตประเภทนั้น ดังนั้นบางคนวางแผนลักไก่คือชั่วชีวิตเขาทำบาปมากกว่าบุญ เขาจึงกะจะนึกถึงกรรมดีนิดหน่อยนั้นก่อนตาย ถ้านึกถึงพระด้วยตนเองไม่ได้ ก็สั่งลูกช่วยเตือนความจำ คนเรามักจะเตือนคนใกล้ดับจิตให้นึกถึงพระเอาไว้ แต่ใครทำบาปไว้มากคงไม่อาจหลอกตัวเองก่อนตายได้ ดังมีเรื่องเล่าว่า เสี่ยคนหนึ่งเป็นพ่อค้าขายข้าวเปลือก ชอบโกงชาวบ้านด้วยวิธีตวงข้าวเปลือกไม่เต็มถัง พอเสี่ยคนนี้ใกล้ตาย … Continue reading

การตั้งโต๊ะหมู่บูชา‏

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พายัพ – อหัสจะทิศ จะทำอะไรมักรวนเร หาความแน่นอนไม่ใคร่ได้ คนนั้นพูด อย่างนี้ คนนี้พูดอย่างนั้น มักพอกันเป็น น้ำท่วมทุ่ง ลงเอยกันไม่ได้ ทิศเหนือ อุดระ เป็นทิศมัชฌิมา ไม่ดี ไม่ชั่ว ไม่ต่ำ ไม่สูง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อิสาน – เป็นเศรษฐีทิศ ตั้งโฉมหน้าพระ ไปสู่ทิศนี้ จะทำอะไรก็เจริญร่ำรวยเป็น ที่ ๑ ทิศตะวันตก ปัจจิม – ทิศกาลกินี ทำสิ่งใดไขว้เขวเป็น อัปมงคล หรืออาจทำการฆาตกรรมตนเอง ย่อมมีอันเป็นไปต่างๆนานา ทิศตะวันออก บูรพา – เป็นราชาทิศ ทำการอะไรได้ เป็นใหญ่เป็นโต ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรดี – วิปฏิสารทิศ เดือดร้อน ทำความ ยุ่งยากให้เกิดขึ้นระหองระแหง แก่เพื่อน … Continue reading