*****เลขเด่น เลขนำโชค*****

52715518_788897741471771_1942894207999934464_nยาหม่องแม่ศรีไพร ใช้ดีจริงๆ

เนื่องจากวันที่ 16 กันยายน2554ที่ผ่านมา เวปได้เกิดปัญหาขัดข้อง ทำให้ข้อมูลบางส่วนหายไปและไม่สามารถกู้กลับมาได้ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 16 กันยายน2554 เด่น 6 รอง 7-2 ผลออก บน 189 ล่าง 28

เลขเด่นงวดประจำวันที่  1  ตุลาคม  2554 เด่น 8 รอง 2-7 ผลออก บน 052 ล่าง 15

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2554 เด่น 2 รอง 6-3 ผลออก บน 756 ล่าง 83

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกา 2554 เด่น 8 รอง 5-2 ผลออก บน 540 ล่าง 54

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกา 2554 เด่น 7 รอง 4-8 ผลออก บน 777 ล่าง 57

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เด่น 7 รอง 3-6 ผลออก บน 147 ล่าง 02

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2554 เด่น 7 รอง 1-2 ผลออกบน 178 ล่าง 21

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2554 เด่น 5 รอง 2-3 ผลออก 402 ล่าง 65

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 16 มกราคม 2555 เด่น 2 รอง 3-8 ผลออก 445 ล่าง 81

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เด่น 7 รอง 5-4 ผลออก 605 ล่าง 32

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เด่น 5 รอง 1-6 ผลออก 684 ล่าง 18

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2555 เด่น 1 รอง 2-7 ผลออก 518 ล่าง 79

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2555 เด่น 7 รอง 2-3 ผลออก 064 ล่าง 08 ผิด

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2555 เด่น 9 รอง 5-6 ผลออก 562 ล่าง 69

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2555 เด่น 5 รอง 8-6 ผลออก 470 ล่าง 62

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 2 พฤษภา 2555 เด่น 5 รอง 8-2 ผลออก 501 ล่าง 29

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 16 พฤษภา 2555 เด่น 4 รอง 3-8 ผลออก 418 ล่าง 31

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เด่น 3 รอง 2-4 ผลออก 727 ล่าง 38

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2555 เด่น 3 รอง 1-2 ผลออก 373 ล่าง 51

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เด่น 5 รอง 1-4 ผลออก 900 ล่าง 60 ผิด

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เด่น 4 รอง 1-2 ผลออก 050 ล่าง 11

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เด่น 9 รอง 2-5 ผลออก 590 ล่าง 50

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เด่น 4 รอง 3-6 ผลออก 877 ล่าง 28 ผิด

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2555 เด่น 4 รอง 1-2 ผลออก 977 ล่าง 07 ผิด

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2555 เด่น 7 รอง 8-3 ผลออก 143 ล่าง 79

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เด่น  2 รอง 1-4 ผลออก 025 ล่าง 58

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2555 เด่น 5 รอง 3-7 ผลออก 343 ล่าง 28

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เด่น 7 รอง 6-3 ผลออก 694 ล่าง 63

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เด่น 7 รอง 1-3 ผลออก 500 ล่าง 15

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2555 เด่น 6 รอง 5-8 ผลออก 443 ล่าง 43 ผิด

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555 เด่น 5 รอง 7-2 ผลออก 524 ล่าง 72

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2555 เด่น 7 รอง 6-0 ผลออก 358 ล่าง 00

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 16 มกราคม 2556 เด่น 8 รอง 3-7 ผลออก 981 ล่าง 08

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เด่น 3 รอง 8-9 ผลออก 566 ล่าง 66 ผิด

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เด่น 7 รอง 2-9 ผลออก  257 ล่าง 09

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2556  เด่น 1 รอง 2-5 ผลออก 241 ล่าง 37

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2556 เด่น 7 รอง 4-3 ผลออก 433 ล่าง 52

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 เมษายน 2556 เด่น 7 รอง 6-5 ผลออก 688 ล่าง 53

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 เมษายน 2556 เด่น 8 รอง 1-4 ผลออก 846 ล่าง 86

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เด่น 2 รอง 7-1 ผลออก 458 ล่าง 07

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เด่น 2 รอง 6-1 ผลออก 125 ล่าง 56

เลขเด่นประจำงวดวันที่  1  มิถุนายน  2556 เด่น 5 รอง 2-6 ผลออก 489 ล่าง 09 ผิด

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2556 เด่น 2 รอง 6-4 ผลออก 673 ล่าง 69

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 กรกฏาคม 2556 เด่น 4 รอง 6-7 ผลออก 905 ล่าง 51 ผิด

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เด่น 8 รอง 3-5 ผลออก 996 ล่าง 86

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2556 เด่น 2 รอง 7- 4ผลออก 435 ล่าง 82

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เด่น 1 รอง 4-5 ผลออก 327 ล่าง 20 ผิด

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 กันยายน 2556 เด่น 7 รอง 4-6 ผลออก 123 ล่าง 05 ผิด

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 กันยายน 2556 เด่น 3 รอง7-4 ผลออก 684 ล่าง 63

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เด่น 4 รอง 9-3 ผลออก 882 ล่าง 14

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2556 เด่น 4 รอง 2-6 ผลออก 289 ล่าง 60

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เด่น 3 รอง 4-8 ผลออก804 ล่าง 47

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เด่น 5 รอง 9-8 ผลออก 925 ล่าง 28

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2556 เด่น  6 รอง 2-8 ผลออก 795 ล่าง 27

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2556 เด่น 2 รอง 1-5 ผลออก 767 ล่าง 79 ผิด

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2556 เด่น 4 รอง 3-5 ผลออก 072 ล่าง 48

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 มกราคม 2557 เด่น 6 รอง 2-3 ผลออก 902 ล่าง 52

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เด่น 4 รอง 9-8 ผลออก 149 ล่าง 95

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เด่น 6 รอง 3-1 ผลออก 245 ล่าง 01

เลขเด่นประจำงวดวันที่  1  มีนาคม  2557  เด่น 5 รอง 8-9 ผลออก 318 ล่าง 35

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 มีนาคม 2557 เด่น 5 รอง 2-3 ผลออก 404 ล่าง 79 ผิด

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 เมษายน 2557 เด่น 6 รอง 2-1 ผลออก 866 ล่าง 95

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 เมษายน 2557 เด่น 3 รอง 1-4 ผลออก 406 ล่าง 26

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เด่น 5 รอง 6-7 ผลออก 297 ล่าง 52

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เด่น 6 รอง 5-9 ผลออก 523 ล่าง 20

เลขเด่นประจำงวดวันที่  1  มิถุนายน 2557   เด่น 8 รอง 4-2  ผลออก 198  ล่าง 18

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เด่น 6 รอง 5-1 ผลออก 920 ล่าง 95

เลขเด่นประจำงวดวันที่  1 กรกฎาคม 2557 เด่น 8 รอง 9-5 ผลออก  477 ล่าง 39

เลขเด่นประจำงวดวันที่  16 กรกฎาคม 2557 เด่น 6 รอง 4-7  ผลออก 728 ล่าง 45

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เด่น 4 รอง 1-5 ผลออก 391 ล่าง 82

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2557 เด่น 1 รอง 2-6 ผลออก 842  ล่าง 91

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1  กันยายน 2557 เด่น 7 รอง 4-6 ผลออก 763 ล่าง 22

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 กันยายน 2557 เด่น 3 รอง 2-8 ผลออก 269 ล่าง 35

เลขเด่นประจำงวดวันที่  1  ตุลาคม  2557  เด่น 5 รอง 6-7 ผลออก 615 ล่าง 44

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2557  เด่น 3 รอง 4-6 ผลออก 409 ล่าง 94

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เด่น 4 รอง 8-5 ผลออก 608 ล่าง 44

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เด่น 2 รอง 0-5 ผลออก 804 ล่าง 25

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เด่น 8 รอง 5-7 ผลออก 449 ล่าง 11 ผิด

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เด่น 6 รอง 8-4 ผลออก 354 ล่าง 90

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เด่น 5 รอง 6-7 ผลออก 704 ล่าง 57

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 มกราคม 2558 เด่น 8 รอง 5-6 ผลออก  351 ล่าง 74

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2558 เด่น 8 รอง 7-5 ผลออก 537 ล่าง 79

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เด่น 2 รอง 6-4 ผลออก 864 ล่าง 90

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1  มีนาคม  2558  เด่น 2 รอง 8-6 ผลออก 237 ล่าง 34

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 มีนาคม 2558 เด่น 4 รอง 3-9 ผลออก 151 ล่าง 92

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 เมษายน 2558 เด่น 5 รอง 6-3 ผลออก 704  ล่าง 70 ผิด

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 เมษายน 2558 เด่น 6 รอง 1-4  ผลออก 260  ล่าง 38

เลขเด่นประจำงวดวันที่  2  พฤษภาคม 2558 เด่น 9 รอง 4-3 ผลออก 466 ล่าง 30

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เด่น 6  รอง 4-2 ผลออก 421  ล่าง 38

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เด่น 5 รอง 7-2  ผลออก 881  ล่าง 6

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เด่น 5 รอง 6-7 ผลออก 742 ล่าง 05

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เด่น 7 รอง 2-6 ผลออก 049 ล่าง 26 

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เด่น 2 รอง 5-1 ผลออก 507  ล่าง  49

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 1  สิงหาคม 2558  เด่น 2 รอง 4-6 ผลออก 677 ล่าง 53

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เด่น 9 รอง 4-7 ผลออก 363 ล่าง 40

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2558  เด่น 5 รอง 3-0 ผลออก 094  ล่าง 89

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2558  เด่น 5 รอง 4-6 ผลออก 148 ล่าง 06

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เด่น 8 รอง 4-2 ผลออก 825 ล่าง 07

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เด่น 6 รอง 4-2 ผลออก 630 ล่าง 62

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เด่น 3 รอง 1-8 ผลออก 211 ล่าง 45

เลขเด่นงวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เด่น 9 รอง 7-0 ผลออก 283 ล่าง 03

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1  ธ้นวาคม 2558 เด่น 6 รอง 4-9 ผลออก 350 ล่าง 78  ผิด

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เด่น 4 รอง 7-1  ผลออก 255 ล่าง 08 ผิด

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เด่น 8 รอง 4-1 ผลออก 217 ล่าง 02

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 17 มกราคม 2559 เด่น 8 รอง 4-0 ผลออก 371  ล่าง 50

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เด่น 7 รอง 8-2 ผลออก 800    ล่าง 09

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เด่น 2 รอง 3-4 ผลออก 364 ล่าง 98

เลขเด่นประจำงวดวันที่  1  มีนาคม  2559   เด่น 8 รอง 1-6 ผลออก 686 ล่าง 06

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 มีนาคม 2559   เด่น 1 รอง 4-8 ผลออก 918 ล่าง 32

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 เมษายน  2559 เด่น 4 รอง 5-9 ผลออก 720 ล่าง 92

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 เมษายน  2559 เด่น 5 รอง 8-9 ผลออก 609 ล่าง 87

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เด่น 4 รอง 0-7 ผลออก 459 ล่าง 02

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เด่น 1 รอง 4-8 ผลออก 737 ล่าง 98

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เด่น 2 รอง 4-0 ผลออก 825 ล่าง 14

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เด่น 8 รอง 6-4 ผลออก 816 ล่าง 79

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 กรกฎาคม  2559 เด่น 6 รอง 0-3 ผลออก 460 ล่าง 53

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 กรกฎาคม  2559 เด่น 7 รอง 8-5 ผลออก 764 ล่าง 55

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เด่น 6 รอง 0-1 ผลออก 932 ล่าง 57 ผิด

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2559เด่น 3 รอง 7-0 ผลออก 004 ล่าง 33

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 กันยายน 2559 เด่น 2 รอง 4-1 ผลออก 684 ล่าง 62

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 กันยายน 2559 เด่น 8 รอง 3-6 ผลออก 650 ล่าง 42

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เด่น 7 รอง 4-5 ผลออก 102 ล่าง 33 ผิด

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2559 เด่น 5 รอง 1-8 ผลออก 947 ล่าง 98

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เด่น 6 รอง 4-8 ผลออก 438 ล่าง 86

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เด่น 2 รอง 4-3 ผลออก 383 ล่าง 44

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เด่น 5 รอง 6-7 ผลออก 069 ล่าง 77

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เด่น 2 รอง 5-4 ผลออก 286 ล่าง 35

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เด่น 2 รอง 5-4 ผลออก 712 ล่าง 46

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 17 มกราคม 2560 เด่น 7 รอง 1-6 ผลออก 157 ล่าง 25

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เด่น 7 รอง 8-9 ผลออก 672 ล่าง 42

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เด่น 4 รอง 3-6 ผลออก 116 ล่าง 14

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 มีนาคม 2560  เด่น 4 รอง 3-8 ผลออก 453 ล่าง 78

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 มีนาคม 2560 เด่น 2 รอง 3-0 ผลออก 863 ล่าง 92

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 เมษายน 2560 เด่น 7 รอง 1-0 ผลออก 785 ล่าง 80

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 เมษายน 2560 เด่น 1 รอง 3-0 ผลออก 729 ล่าง 40

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เด่น 1 รอง 6-0 ผลออก 656 ล่าง 35

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เด่น 6 รอง 2-0 ผลออก 891 ล่าง 53 ผิด

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เด่น 8 รอง 7-2 ผลออก 630 ล่าง 61 ผิด

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เด่น 4 รอง 5-8 ผลออก 142 ล่าง 47

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เด่น 5 รอง 6-9 ผลออก 360 ล่าง 26

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เด่น 9 รอง 8-2 ผลออก 327 ล่าง 87

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เด่น 1 รอง 7-4 ผลออก 519 ล่าง 36

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เด่น 6 รอง 4-8 ผลออก 431 ล่าง 37

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 กันยายน 2560 เด่น 4 รอง 5-0 ผลออก 224 ล่าง 65

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 กันยายน 2560 เด่น 6 รอง 3-8 ผลออก 143 ล่าง 71

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เด่น 2 รอง 5-7 ผลออก 714 ล่าง 52

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เด่น 9 รอง 2-3 ผลออก 494 ล่าง 86

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 พฤศจิกา 2560 เด่น 2 รอง 3-6 ผลออก 726 ล่าง 85

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 พฤศจิกา 2560 เด่น 3 รอง 1-8 ผลออก 391 ล่าง 98

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เด่น 6 รอง 5-9 ผลออก 005 ล่าง 33

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เด่น 6 รอง 5-8 ผลออก 596 ล่าง 89

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เด่น 7 รอง 5-1 ผลออก 234 ล่าง 98 ผิด

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 17 มกราคม 2561 เด่น 5 รอง 1-6 ผลออก 823 ล่าง 50

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เด่น 1 รอง 6-4 ผลออก 853 ล่าง 31

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เด่น 6 รอง 1-4 ผลออก 915 ล่าง 39

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 2  มีนาคม 2561  เด่น 4 รอง 5-6  ผลออก 415 ล่าง 29

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16  มีนาคม 2561 เด่น 5 รอง 1-0 ผลออก 559 ล่าง 82

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 เมษายน 2561  เด่น 7 รอง 6-5 ผลออก 073 ล่าง 85

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 เมษายน 2561 เด่น 6 รอง 9-7 ผลออก 229 ล่าง 60

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เด่น 4 รอง 8-1 ผลออก 038 ล่าง 85

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เด่น 8 รอง 5-6 ผลออก 629 ล่าง 20

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เด่น 3 รอง 8-4 ผลออก 117 ล่าง 95 ผิด

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2561 เด่น 5 รอง 8-4 ผลออก 131 ล่าง 46

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เด่น 5 รอง 2-6 ผลออก 623 ล่าง 83

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เด่น 5 รอง 2-6 ผลออก 324 ล่าง 27

เลขเด่นประจำงวดวันที่  1  สิงหาคม 2561 เด่น 1 รอง 3-6 ผลออก 602 ล่าง 78

เลขเด่นประจำงวดวันที่  16  สิงหาคม 2561 เด่น 1 รอง 4-6 ผลออก 117 ล่าง 10

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 กันยายน 2561 เด่น 2 รอง 5-3 ผลออก 510 ล่าง 26

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 กันยายน 2561 เด่น 1 รอง 2-3 ผลออก 760 ล่าง 79 ผิด

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เด่น 4 รอง 3-7 ผลออก 643 ล่าง 99

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เด่น 5 รอง 2-0 ผลออก 515 ล่าง 93

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เด่น 5 รอง 6-8 ผลออก 840 ล่าง 58

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เด่น 5 รอง 8-0 ผลออก 903 ล่าง 16

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เด่น 5 รอง 2-0 ผลออก 840 ล่าง 67

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เด่น 3 รอง 5-8 ผลออก 564 ล่าง 62

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2561 เด่น 8 รอง 1-5 ผลออก 867 ล่าง 02

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 17 มกราคม 2562 เด่น 5 รอง 2-8 ผลออก 079 ล่าง 65

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เด่น 6 รอง 1-5 ผลออก 134 ล่าง 04

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เด่น 2 รอง 5-8 ผลออก 824 ล่าง 56

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 มีนาคม 2562 เด่น 1 รอง 5-0 ผลออก 650 ล่าง 65

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 มีนาคม 2562 เด่น 5 รอง 4-0 ผลออก 628 ล่าง 64

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 เมษายน 2562 เด่น 1 รอง 3-6 ผลออก 767 ล่าง 52

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 เมษายน 2562 เด่น 3 รอง 8-1 ผลออก 331 ล่าง 23

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เด่น 4 รอง 5-6 ผลออก 324 ล่าง 25

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เด่น 7 รอง 3-1 ผลออก 526 ล่าง 71

เลขเด่นประจำงวดวันที่  1  มิถุนายน 2562  เด่น 7 รอง 5-6 ผลออก 461 ล่าง 46

เลขเด่นประจำงวดวันที่  16  มิถุนายน 2562  เด่น 1 รอง 4-9 ผลออก 055 ล่าง 29

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เด่น 6 รอง 5-3 ผลออก 647 ล่าง 86

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เด่น 3 รอง 4-9 ผลออก 765 ล่าง 88 ผิด

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เด่น 5 รอง 1-2 ผลออก 006 ล่าง 58

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เด่น 3 รอง 2-4 ผลออก 476 ล่าง 89

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 กันยายน 2562 เด่น 3 รอง 2-4 ผลออก 787 ล่าง 20

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 กันยายน 2562 เด่น 3 รอง 4-6 ผลออก 388 ล่าง 85

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2562  เด่น  6 รอง 2-7 ผลออก 197 ล่าง 59

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2562  เด่น 3 รอง 9-1 ผลออก 564 ล่าง 15

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เด่น 3 รอง 4-7 ผลออก 375 ล่าง 79

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เด่น 7 รอง 1-9 ผลออก 223 ล่าง 32 ผิด

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2562      เด่น 5 รอง 6-8 ผลออก 522 ล่าง 81

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562    เด่น 7 รอง 2-0 ผลออก 924 ล่าง 97

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2562    เด่น 1 รอง 2-5 ผลออก 541 ล่าง 81

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 17 มกราคม 2563    เด่น 5 รอง 7-1 ผลออก 774 ล่าง 68

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563    เด่น 8 รอง 4-0 ผลออก 227 ล่าง 06

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563   เด่น 3 รอง 4-1 ผลออก 403 ล่าง 94

เลขเด่นประจำงวดวันที่  1  มีนาคม 2563      เด่น 2 รอง 4-5 ผลออก 938 ล่าง 98 ผิด

เลขเด่นประจำงวดวันที่  16 มีนาคม 2563    เด่น 2 รอง 4-6 ผลออก 446 ล่าง 77

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 ……….กองสลากเลื่อนวันออก

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 16 เมษายน 2563 ……..กองสลากเลื่อนวันออก

เลขเด่นประจำงวดวันที่  2 พฤษภาคม 2563……กองสลากเลื่อนวันออก

เลขเด่นประจำงวดวันที่  16 พฤษภาคม 2563  เด่น 1 รอง 8-6 ผลออก 059 ล่าง 22 ผิด

เลขเด่นประจำงวดวันที่  1 มิถุนายน 2563  เด่น 5 รอง 2-3 ผลออก

ผมจะลงเลขให้ทุกๆวันที่ 8 และ 22 ของทุกเดือนนะครับ

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed