เชิญร่วมบุญถวายค่ารักษาพยาบาลพระสงฆ์อาพาธทั่วไทย

ec01d8

อานิสงส์การบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลภิกษุสามเณรอาพาธ

- ชื่อว่าเสมือนอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “ผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นจงไปอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด”
- อกุศลกรรมในอดีตชาติ จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ ถือเป็นการสเดาะเคราะห์อย่างหนึ่งได้
- เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ เมื่อได้รับส่วนบุญนี้จะเลิกจองเวรจองกรรม ช่วยให้พ้นเวรพ้นกรรม
- สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เทวดารักษา สรรพวิญญาณเมตตาปราณี
- เหล่าวิญญาณร้ายไม่อาจเบียดเบียนบีฑาได้
- จิตใจสงบร่มเย็น ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี มีสง่าราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง  กิจการงานเป็นมงคลแก่ตัว อายุยืนยาว ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
- คุณธรรมเจริญมั่นคง ปฏิบัติธรรมก้าวหน้า ปัญญาเกิด
- ไม่พลัดพรากจากคนรัก ของรัก ก่อนเวลาอันควร
- ชื่อว่าได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน
- ถือเป็นการทำสังฆทานอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการถวายการอุปัฏฐากบำรุงแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวนมาก
- จะไม่ไร้ญาติขาดมิตร เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีคนคอยดูแล ไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว
- มีเดชบารมีมาก มียศวาสนา เป็นใหญ่เป็นโต ไม่มีใครข่มขี่เบียดเบียนได้
- จะเป็นที่รักแก่คนทั้งปวง ไปที่ใดจะมีผู้คอยช่วยเหลือเกื้อหนุน ไม่ถูกปล่อยให้ขัดข้องในเรื่องทั้งปวง
- จะมีสมบัติมาก และสมบัติจะไม่ถูกทำลายโดยราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ
- จะได้พบพระอริยสงฆ์ ได้พบพระอรหันต์ ได้พบพระดี ได้พบพระเครื่องพระบูชาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่เจอพระปลอม ไม่เจอพระเก๊ พระทุศีล
- จะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า และเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายดาย
- จะได้เจอครูบาอาจารย์และเพื่อนที่ทรงคุณธรรม
- ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้จะเป็นปัจจัยแก่สวรรค์และนิพพาน
- ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้ สามารถอธิษฐานให้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุเป็นพระมหาสาวก พระอัครสาวก พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตกาลได้

เบอร์บัญชีธนาคารเพื่อร่วมบุญถวายค่ารักษาพยาบาลพระสงฆ์อาพาธทั่วไทยดังต่อไปนี้

1 ร.พ. สงฆ์ กรุงเทพ
โทร02-2471825-6, 023544310
ธ. กรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา
เลขบัญชี 013-1-85026-1
ชื่อบัญชี ” เงินบริจาคบำรุง ร.พ. สงฆ์ ”
( หากต้องการใบอนุโมทนาแฟกซ์ใบโอนที่เบอร์ 02-3544273 )
หลังแฟกซ์ใบโอนแล้วประมาณ 1 เดือนจะได้รับใบอนุโมทนาบัตร
หมายเหตุ สามารถระบุหรือไม่ระบุก็ได้ 4 วัตถุประสงค์
ค่าภัตตาหารและเลือด, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ และบำรุงทั่ว ๆ ไป
เงินที่เข้าบัญชีนี้ ใช้นำไปรักษาพระสงฆ์อาพาธทันที

2 มูลนิธิ ร.พ. สงฆ์ กรุงเทพ
โทร 02-3544288 02-3544278
02-6409537 02-3544293 ต่อ 4111 5125
ธ. ทหารไทย สำนักพหลโยธิน
เลขบัญชี 001-2-46180-2
ชื่อบัญชี ” มูลนิธิ ร.พ. สงฆ์ ”
( หากต้องการใบอนุโมทนาแฟกซ์ใบโอนทีเบอร์ 02-6449779 )
หลังแฟกซ์ใบโอนแล้วประมาณ 2 สัปดาห์จะได้ใบอนุโมทนาบัตร
[ 1,000.- บาทขึ้นไปตั้งชื่อกองทุนได้ จะได้รับใบเสร็จรับเงินและสะสมไป เมื่อไรถึง 5,000.- บาทจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรอย่างแข็ง ]
หมายเหตุ สามารถระบุหรือไม่ระบุก็ได้ มีหลายวัตถุประสงค์
ค่าภัตตาหารและเลือด, ค่ายา, ค่ารักษา, ค่าเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์และบำรุงทั่ว ๆ ไป
เงินที่เข้าบัญชีนี้ ใช้เฉพาะดอกผลเท่านั้น
………………………………………………………………………………………
3 ร.พ. จุฬาฯ
ตึกวชิรญาณวงศ์ ( หอสงฆ์อาพาธจุฬา )
โทร 02-2564505, 02-2564382
ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
เลขบัญชี 045-2-88000-6
ชื่อบัญชี ” สภากาชาดไทย ”
เมื่อโอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์
1.ระบุ 430-0321 ” กองทุน 90 ปีเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และค่ายาสำหรับพระภิกษุอาพาธ และ ผู้ป่วยอนาถา ”
2.ระบุ 422-0075 ” ค่ายา-เวชภัณฑ์-อุปกรณ์การให้โลหิตพระภิกษุอาพาธ ”
ร.พ. จุฬาฯ แฟกซ์ 02-2517901
หลังแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับใบเสร็จรับเงิน
1,000.- บาทขึ้นไปรับใบอนุโมทนาใบใหญ่อย่างแข็ง
20,000.- บาทขึ้นไปเมื่อแจ้งชื่อ-นามสกุลพร้อมรูปมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์สภากาชาดไทย ได้รับสิทธิมากมายทั้งจาก ร.พ. จุฬาและ ร.พ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เช่น การลดราคาค่าห้องพักเมื่อเป็นผู้ป่วยในเป็นต้น
………………………………………………………………………………………
4 ร.พ. ศิริราช
โทร 02-4198514-7 ศิริราชมูลนิธิ
ธ. กรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอัมรินทร์
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
เลขบัญชี 157-1-08108-3
ชื่อบัญชี ” ศิริราชมูลนิธิ ”
4.1
ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
เลขบัญชี 016-3-00049-4
ชื่อบัญชี ” ศิริราชมูลนิธิ ”
.
4.2
ธ. ทหารไทย สาขาราชดำเนิน
เลขบัญชี 002-2-60700-6
ชื่อบัญชี ” ศิริราชมูลนิธิ ”
.
4.3
ธ. กรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน
เลขบัญชี 211-0-15555-9
ชื่อบัญชี ” ศิริราชมูลนิธิ ”
.
4.4
ธ. กรุงไทย สาขาปิ่นเกล้า
เลขบัญชี 031-004905-9
ชื่อบัญชี ” ศิริราชมูลนิธิ ”
เมื่อโอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ว่า
เพื่อพระอาพาธศิริราช
ที่เบอร์แฟกซ์ โทร 02-4112423
………………………………………………………………………………………
5 ร.พ. วิชัยยุทธ
โทร 02-6186200
ธ. กรุงศรีอยุธยา สาขาคลองประปา
ประเภทบัญชีฝากประจำ 12 เดือน
เลขบัญชี 053-2-07758-2
ชื่อบัญชี ” มูลนิธิเพื่อรักษาพยาบาลพระภิกษุอาพาธ ร.พ. วิชัยยุทธ ”
” MOONLANITHIPHUEPRAPISU… ”
แฟกซ์ 02-2781017
………………………………………………………………………………………
6 ที่พักสงฆ์ ก.ม. 27
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อพระผู้ดูผมยังไม่ได้รับอนุญาตให้โพสต์ได้
ธ. กรุงเทพฯ สาขาประชาชื่น
เลขบัญชี 193-0-10107-4
ชื่อบัญชี ” มูลนิธิจันทสาโร ( หลุยส์ ) ”
หากต้องการใบอนุโมทนากรุณาโทรศัพท์กราบเรียนถามพระว่าจะให้ทำอย่างไร หรือเขียนจดหมายถามพระ ที่อยู่ 75/15 ซอยแข็งขัน 3 ถนนพหลโยธิน ซอย 64 กทม
………………………………………………………………………………………
7 ร.พ. ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย
โทร 055-659072
ธ. กรุงเทพฯ สาขาทุ่งเสลี่ยม
เลขบัญชี 460-0-02275-2
ชื่อบัญชี ” วัดพิพัฒน์มงคล ”
หากต้องการใบอนุโมทนากรุณาสอบถามก่อน
จุดเด่นของหอสงฆ์อาพาธ ร.พ. ทุ่งเสลี่ยมคือการใช้แพทย์แผนไทยเข้าร่วมการรักษาด้วย เบอร์บัญชีนี้เป็นการสร้างอาคารหอสงฆ์อาพาธแบบชั้นเดียว จำนวน 30 เตียง งบประมาณ 9 ล้านบาท ( หากเงินเกินค่าก่อสร้างจะนำไปใช้ในการรักษาพระภิกษุสงฆ์และประชาชนต่อไป )
จุดเด่นอีกประการหนึ่งคือ ท่านที่ร่วมทำบุญตั้งแต่ 1,000.- บาทขึ้นไปทางวัดพิพัฒน์มงคลจะมอบพระที่สะสมให้เป็นของที่ระลึก
ขณะนี้ตึกสงฆ์อาพาธใกล้เสร็จแล้ว หากแต่ยังขาดปัจจัยค่าอาคารอยู่
กำหนดการเปิดใช้อาคารสงฆ์อาพาธของ ร.พ. ทุ่งเสลี่ยม จะทำการเปิดให้บริการประมาณต้นปี 2553
เมื่อโอนแล้วแฟกซ์ใบโอนที่แฟกซ์เบอร์ 055-659198
หลังแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร
………………………………………………………………………………………
8 ร.พ. เลย
อาคารสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยใน 6 ชั้น 126 เตียง
พื้นที่ใช้สอย 6,277.5 เมตร จำนวน 1หลัง
ใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 2 ปี (ปีงบประมาณ 2552-2553)
งบประมาณการก่อสร้าง 70 ล้านบาท
โดย พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)
ประธานที่ปรึกษาโครงการ
ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาภูเรือ ( จ. เลย )
เลขบัญชี 758-2-00777-4
ชื่อบัญชี ” วัดป่าม่วงไข่ ”
ดำเนินการโดย หลวงพ่อขันตี ญาณวโร
8.1
ธ. กรุงไทย สาขาเลย
เลขบัญชี 403-1-06404-7
ชื่อบัญชี โรงพยาบาลเลย
ในการโอนเงินเข้าบัญชีนี้ ต้องแจ้งทุกครั้งว่าเป็นการทำบุญสร้างหอสงฆ์อาพาธ
ท่านที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตรหรือใบตอบรับสามารถแฟกซ์แจ้งที่หมายเลข FAX : 042-862147 ทางโรงพยาบาลจะจัดส่งให้ตามชื่อที่อยู่และใบนำฝากที่ท่านแจ้ง
………………………………………………………………………………………
9 ตึกพิเศษสงฆ์ 94 ปีหลวงปู่ศรี มหาวีโร ( 2 ) ร.พ. ศรีสมเด็จ
โอนแล้วแฟกซ์ใบโอนที่แฟกซ์เบอร์ 043-508151 หรือ 3
( ขอสัญญาณแฟกซ์ หากไม่มีคนรับจะเป็นออโต้ )
หลังแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร
วันที่ 3 พ.ค. 2553 จะมีพิธีมอบตึกสงฆ์อาพาธ
แต่ยังสามารถบริจาคในส่วนอุปกรณ์การแพทย์ได้อยู่ ( ยังไม่จำกัดเวลาการบริจาค )
ตึกศรีมหาวีโร 2 และอุปกรณ์การแพทย์
ขอเชิญร่วมสมทบทุนก่อสร้างตึกศรีมหาวีโร 2 และอุปกรณ์การแพทย์
ณ วัดประชาคมวนาราม ( วัดป่ากุง ) สำนักงานมูลนิธิหลวงปู่ศรีมหาวีโร
สถานที่ก่อสร้าง ร.พ. ศรีสมเด็จ
ธ. ทหารไทย สาขาร้อยเอ็ด
เลขบัญชี 368-2-49705-6
ชื่อบัญชี ” พระเจดีย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร ”
บัญชีนี้จะนำปัจจัยไปสร้างตึกสงฆ์ศรี มหาวีโร 2 ด้วย
และ
ธ. กรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด
เลขบัญชี 411-0-79328-9
ชื่อบัญชี ” ตึกสงฆ์ศรี มหาวีโร 2 ”
บัญชีนี้ใช้ปัจจัยสร้างเฉพาะตึกสงฆ์ศรี มหาวีโร 2 และอุปกรณ์การแพทย์
พระภิกษุผู้ประสานงานโทร 089-2752059
………………………………………………………………………………………
10 ร.พ. ศรีนครินทร์ ม. ขอนแก่น 
ธ. ทหารไทย สาขาบ้านผือ
เลขบัญชี 362-2-36452-3
ชื่อบัญชี ” กองทุนหออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ร.พ. ศรีนครินทร์ ในอุปถัมภ์วัดป่านาคำน้อย ”
บัญชีนี้อยู่ในการดูแลของหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย
.
10.1 ร.พ. ศรีนครินทร์ ม. ขอนแก่น
ธ. ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่บัญชี 551-408797-6
ชื่อบัญชี ” มูลนิธิหออภิบาลสงฆ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ”
” LUANGPOOMUN P… ”
ทุกเดือนจะเบิกจ่ายค่ายา ค่ารักษาพระอาพาธจากบัญชีนี้ก่อน
.
10.2 ร.พ. ศรีนครินทร์ ม. ขอนแก่น
โทร 043-366331
ธ. ไทยพาณิชย์ สาขา ม. ขอนแก่น
เลขบัญชี 551-2-99665-8
ชื่อบัญชี ” หอสงฆ์ตึก 19 ชั้น ”
บัญชีนี้หากไม่แจ้งวัตถุประสงค์จะใช้ในการซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์การแพทย์สำหรับหอสงฆ์
( หรือแจ้งเพื่อต้องการให้ใช้ในวัตถุประสงค์อื่นใดเกี่ยวกับสงฆ์อาพาธ )
.
10.3 ร.พ. ศรีนครินทร์ ม. ขอนแก่น
ธ. ไทยพาณิชย์ สาขา ม. ขอนแก่น
เลขบัญชี 551-2-450767
ชื่อบัญชี ” กองทุนหลวงปู่เทสก์ เทสรังสีเพื่อหอสงฆ์อาพาธ ”
กองทุนนี้จะถูกใช้เมื่อกองทุนอื่นเหลือน้อย
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
นายนิโรจน์ ประจุดทะสี โทรศัพท์ 043-202-606 และ 043-366-335
โอนแล้วขอสัญญาณแฟกซ์เบอร์ 043-202606 และ 043-366335
หลังแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร
………………………………………………………………………………………
11 ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ จ. อุบลราชธานี
โทร 045-319300-98
ธ. กรุงเทพฯ สาขาบางรัก
เลขบัญชี 242-0-14567-0
ชื่อบัญชี ” มูลนิธิ ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ”
11.1
ธ. ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี
เลขบัญชี 026-411418-8
ชื่อบัญชี ” มูลนิธิ ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ”
11.2
ธ. ออมสิน สาขาสาทร
เลขบัญชี 00-0017-20-051732-5
ชื่อบัญชี ” มูลนิธิ ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ”
11.3
ธ. กรุงไทย สาขาการปิโตรเลียม
เลขบัญชี 071-1-22388-2
ชื่อบัญชี ” มูลนิธิ ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ”
11.4
ธ. กสิกรไทย สาขายานนาวา
เลขบัญชี 013-2-64636-8
ชื่อบัญชี ” มูลนิธิ ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ”
11.5
ธ. กรุงไทย สาขาสี่แยกกิโลศูนย์ จ. อุบลราชธานี
เลขบัญชี 287-1-09806-9
ชื่อบัญชี ” มูลนิธิ ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ”
โอนแล้วแฟกซ์ 02-6739940-1
หลังรับแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร
โทรศัพท์ 045-319399, 02-6739940-3
( รายการนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารส่วนสุดท้ายและสวนสมุนไพรไทยที่ต่อไปภายภาคหน้าอาจเป็นแพทย์ทางเลือกอีกแผนหนึ่ง )
สำนักงานมูลนิธิ ร.พ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เลขที่ 1648 อาคารมหาเจษฏาบดินทร์ วัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เช็ค/ดร๊าฟ สั่งจ่ายในนาม
” มูลนิธิ ร.พ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ”
ธนาณัติ ปณ. กลาง 10501 สั่งจ่ายในนาม
” มูลนิธิ ร.พ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ”
………………………………………………………………………………………
12 ตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ. อุดร 
10 ชั้น 200 ล้านบาท
ขณะนี้ทราบว่าได้เงินทำบุญ 335 ล้านบาทแล้วเมื่อ 30 มี.ค. 2553
ค่าอุปกรณ์การแพทย์อีกประมาณ 300 ล้านบาท
รวมเป็นประมาณ 500 ล้านบาท
โทร 042-348890 042-282258
12.1
ธ. กสิกรไทย สาขาเอกมัย
เลขบัญชี 059-2-50100-9
ชื่อบัญชี ” ผ้าป่า 84,000 กอง ร.พ. อุดรธานีโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ”
” PHAPA 84,000 UNIT UDONTANEE HOSPITAL … ”
หรือ 12.2
ธ. กสิกรไทย สาขาอุดรธานี
เลขบัญชี 110-2-20733-3
ชื่อบัญชี ” ผ้าป่า 84,000 กอง ร.พ. อุดรธานีโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ”
หรือ 12.3
ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาอุดร
เลขบัญชี 510-4-18734-8
ชื่อบัญชี ” ผ้าป่า 84,000 กอง ร.พ. อุดรธานีโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ”
( โอนต่างสาขาไม่เสียค่าบริการ ถามได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร )
แฟกซ์ 042-244249
………………………………………………………………………………………
13 มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
โทร 02-4122752
ธ. กรุงเทพฯ สาขาบางกอกน้อย
เลขบัญชี 119-0-20013-7
ชื่อบัญชี ” น.ส. มานี ตั้งตรงจิต ”
โอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด หากไม่ชัดบัญชีนี้จะเป็นค่ารถ ค่าเดินทางแก่พระ หรือค่าฟอกเลือด หรืออื่น ๆ
.
13.1 มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ธ. กสิกรไทย สาขาพรานนก
เลขบัญชี 019-2-27502-4
ชื่อบัญชี ” มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ”
โอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด หากไม่ชัดบัญชีนี้จะเป็นค่าจัดถวายภัตตาหารเลี้ยงพระที่มาพักหรือค่าอื่น ๆ
.
13.2 มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ธ. นครหลวงไทย สาขาจรัลสนิทวงศ์ 35
เลขบัญชี 048-2-31975-9
ชื่อบัญชี ” น.ส. มานี ตั้งตรงจิต ”
บัญชีนี้หากโอนแล้วไม่แฟกซ์แจ้ง เงินบริจาคในบัญชีนี้จะถูกนำไปใช้เกี่ยวกับพระสงฆ์อาพาธโดยตรง เช่น ค่าฟอกไต ( พระภิกษุที่ล้างไตสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ) ค่ารถค่าเดินทาง ค่ายานพาหนะที่มูลนิธิใช้รับส่งพระอาพาธฉุกเฉินไป ร.พ. ศิริราชพยาบาล เมื่อค่อยยังชั่วก็ย้ายไปอยู่ ร.พ. สงฆ์
.
13.3 มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ทางมูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้วางมัดจำที่ดินไว้ 341 ตรว. เป็นเงิน 500,000.- บาท ถึงวันที่ 24 ก.ย. 2552 ได้รับเงินบริจาคเพื่อการนี้แล้ว 1 ล้านบาทเศษ ยังขาดปัจจัยอีกประมาณ 14 ล้านบาท จะถึงกำหนดโอนเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2553 จึงหวังในความศรัทธาที่ทุกท่านได้มอบให้แก่มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตที่ได้รับใช้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั่วไป โดยเฉพาะสายหลวงปู่มั่นและสายวัดป่า
จึงขอเรียนเชิญท่านที่มีกำลังศรัทธา กำลังทรัพย์ร่วมทำบุญเพื่อซื้อที่ดินเพิ่ม โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธ. กรุงเทพ สาขาแม็คโครจรัลสนิทวงศ์ 37
เลขบัญชี 086-0-18034-8
ชื่อบัญชี ” น.ส. มานี ตั้งตรงจิต ”
หรือ
.
13.4
ธ. กรุงไทย สาขาแม็คโครจรัลสนิทวงศ์ 37
เลขบัญชี 864-0-03399-4
ชื่อบัญชี ” น.ส. มานี ตั้งตรงจิต ”
บัญชีทั้ง 2 เลขด้านบนนี้ใช้เฉพาะการซื้อที่ดินเพิ่มให้แก่มูลนิธิเท่านั้น
………………………………………………………………………………………
14 ร.พ. ไทยนครินทร์ ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 3.5
โทร 02-3612727 ต่อ 3316
ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาบางนา-ตราด ก.ม. 3.5
เลขบัญชี 117-2-06999-4
ชื่อบัญชี ” กองทุนหลวงพ่อพุธ ฐานิโยเพื่อพระอาพาธ ”
” BUDDHA FOUNDATION … ”
โอนแล้วต้องแฟกซ์แจ้ง 02-3612777
………………………………………………………………………………………
15 กองทุนโลกทิพย์
โทร 02-2483291-3
ธ. กสิกรไทย สาขาอโศกดินแดง
เลขบัญชี 049-2-08708-6
ชื่อบัญชี ” มงคล เนินอุไร ”
โอนแล้วต้องแฟกซ์เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ทุกครั้งว่า เพื่อพระอาพาธ
แฟกซ์เบอร์ 02-2466463
( รายการนี้หากมีพระอาพาธไม่มีค่าเดินทางเข้ากรุงเทพฯเพื่อการรักษาหรือค่าอื่นใด รวมทั้งค่ารักษาสามารถโทรไปแจ้งและขอได้โดยผู้ขอไม่จำเป็นต้องเป็นพระที่ป่วย เพียงแต่ทำตามกติกาของโลกทิพย์เท่านั้น )
………………………………………………………………………………………
16 ร.พ. รามาธิบดี
ตึกใหม่ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิตต์
โทร 02-2011205 02-2012522 02-2011655
ธ. ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี
เลขบัญชี 026-2-58200-0
ชื่อบัญชี ” ศูนย์การแพทย์สิริกิตต์ ”
โอนแล้วแฟกซ์เบอร์ 02-2011481
( รายการนี้ไม่สามารถระบุว่า เพื่อพระอาพาธได้ เพราะเป็นรายการสร้างตึกใหม่ ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิตต์ ตึกนี้สร้างเพื่อสาธารณโดยพระภิกษุสงฆ์สามารถมาใช้ได้ด้วย แต่ไม่สามารถว่าจะระบุให้เฉพาะพระสงฆ์ได้ )
………………………………………………………………………………………
17 ร.พ. บ้านม่วง อ. บ้านม่วง จ. สกลนคร
สร้างตึกสงฆ์อาพาธ 2 ชั้น 60 เตียง
ธ. กรุงเทพฯ สาขาบ้านม่วง
เลขบัญชี 636-0-19053-9
ชื่อบัญชี ” หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท ”
หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท วัดบ้านดงหวาย อ. บ้านม่วง จ. สกลนคร
………………………………………………………………………………………
18 ร.พ. พิจิตร
ตึกสงฆ์อาพาธและหออายุกรรม
โทร 056-611230 ต่อ 1311
ขณะนี้ตึกสงฆ์อาพาธได้สร้างเสร็จแล้ว 90% เศษ
และปิดรับเงินบริจาคร่วมทำบุญสร้างตึกสงฆ์อาพาธแล้ว
หากแต่ทางโรงพยาบาลยังขาดเงินในการจัดหาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อตึกสงฆ์อาพาธหลังนี้อยู่ ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงได้เปิดบัญชีเพื่อเปิดรับเงินบริจาคร่วมทำบุญจัดหาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และหวังในจิตศรัทธาของทุก ๆ ท่าน โดยท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ธ. กรุงไทย สาขาพิจิตร
เลขบัญชี 610-0-22081-4
ชื่อบัญชี ” กองทุนซื้อคุรุภัณฑ์ทั่วไปและอุปกรณ์การแพทย์ ”
โอนแล้วแฟกซ์ใบโอนที่แฟกซ์เบอร์ 056-611311
1,000.- บาทขึ้นไปได้รับใบตอบขอบคุณและใบอนุโมทนา
………………………………………………………………………………………
19 หลวงพ่อทอง จันทสิริ ( เจ้าอาวาสวัดอโศการาม )
หลังการผ่าตัดเนื้องอกในกระเพาะอาหาร ท่านต้องฉันยา Glivec 1 เม็ดทุกวัน เม็ดละ 3,891.- บาท
ธ. กรุงไทย สาขาศรีนครินทร์ ก.ม. 14
เลขบัญชี 253-0-11039-5
ชื่อบัญชี ” พระทอง นารีวงษ์ ”
( รายการนี้ไม่ออกใบอนุโมทนานะครับ )
………………………………………………………………………………………
20 หลวงปู่ถนอม ฐิติธัมโมผู้ผจญวิบากขันติบารมี 
ชื่อบัญชีคุณอาภา ก้องสนาม
ธ. กสิกรไทย
เลขที่ 523-2-06789-8
………………………………………………………………………………………
21 สร้างตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ. แม่ทา จ. ลำพูน
22 เตียง งบ 6 ล้านบาท
ค่าอาคาร 5 ล้านบาท ค่าอุปกรณ์ 1 ล้านบาท
ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และ
ครูบาคำตั๋น ปัญโญ วัดหม่อนปู่อิ่น อ.ดอยหล่อ
ได้เมตตาเป็นประธาน
.
21.1
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาแม่ทา จ.ลำพูน
ชื่อบัญชี : กองทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธ รพ.แม่ทา
เลขที่บัญชี : ออมทรัพย์ เลขที่ 447-2-66049-1
ตอนนี้โรงพยาบาลได้เปิดบัญชีเงินฝากอีกบัญชี ดังนี้
.
21.2
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ทา จ. ลำพูน
เลขที่ 531-0-09861-5
ชื่อบัญชี “กองทุนตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลแม่ทา”
โรงพยาบาลแม่ทา โทร. 053-976-000
ถึงวันที่ 23 ก.ย. 2552 ได้รับเงินบริจาคแล้วประมาณ 2 แสนบาทเศษ
โอนแล้วแฟกซ์ใบโอนที่แฟกซ์เบอร์ 053-976019
………………………………………………………………………………………
22 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินใหม่ ร.พ. สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 
ร่วมทำบุญสร้างตึกอุบัติเหตุถวายเป็นสังฆทาน เมื่อสร้างเสร็จแล้วพระสงฆ์จึงบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่อไป ทำให้ได้บุญหลายต่อ
และถ้าท่านต้องการรับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อไปลดหย่อนภาษี โปรดส่งสลิปการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ของท่านกลับมาที่หมายเลขแฟกซ์ 02-412-8415
ติดต่อสอบถามได้ที่
พระอาจารย์ทองปาน จารุวณฺโณ 081-290-0519
ผศ. ยุวดี ชาติไทย ( ร.พ.ศิริราช ) 089-816-4343
ร่วมทำบุญได้โดยโอนเงินเข้า
บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ชื่อบัญชี ” พระทองปาน จารุวัณโณ ”
เลขที่ 428-1-10285-2
………………………………………………………………………………………
23 รพ. แม่สอด
175/16 ถ. ศรีพานิช อ. แม่สอด จ. ตาก
หอสงฆ์ของ ร.พ. แม่สอดมีห้องพิเศษสำหรับพระภิกษุ 10 ห้องและมีเตียงสำหรับพระภิกษุอาพาธธรรมดาอีก 5 เตียง
ฝ่ายการเงินและพัสดุ
โทร 055-542736
ธ. กรุงไทย สาขาแม่สอด
เลขบัญชี 604-1-52689-4
ชื่อบัญชี ” เงินบริจาคเพื่อ ร.พ. แม่สอด ”
ต้องระบุวัตถุประสงค์ว่า เพื่อพระอาพาธ ร.พ. แม่สอด หรือจะแบ่งย่อยวัตถุประสงค์ดังนี้
บริจาคเพื่อค่ายาม ภัตตาหาร, เวชภัณฑ์หรือรวม ๆ กันเพื่อพระอาพาธ ร.พ. แม่สอด
โทรสาร 055-542735
หลังแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร
………………………………………………………………………………………
24 รพ. มหาราชนครเชียงใหม่
110 ถ. อินทวโรรส อ. เมือง จ. เชียงใหม่
ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
เลขบัญชี 566-2-02332-1
ชื่อบัญชี ” ทุนนิธิสงฆ์ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ ”
รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ
ผู้อำนวยการ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่
งานประชาสัมพันธ์
โทร 053-945672
โอนแล้วแฟกซ์ใบโอนที่แฟกซ์เบอร์ 053-947888 ( งานคลัง )
500.- บาทขึ้นไปได้รับใบตอบรับ
1,000.- บาทขึ้นไปได้รับใบอนุโมทนาบัตร
หลังแฟกซ์ใบโอนแล้วประมาณ 20 วันจะได้รับใบเสร็จรับเงิน
………………………………………………………………………………………
25 ร.พ. สมเด็จพระยุพราชปัว
70 ม.6 ต. วรนคร อ. ปัว จ. น่าน 55120
กองทุนรักษาสงฆ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร 054-791104, 756407 ต่อ 203
โทรสาร 054-791225
………………………………………………………………………………………
26 ร.พ. สงขลา
666 หมู่ที่ 2 ต. พะวง อ. เมือง จ. สงขลา 90100
ธ. กรุงเทพ สาขาห้าแยกจังหวัดสงขลาสะพานติณลสูลานนท์
เลขบัญชี 499-0-45563-8
ชื่อบัญชี ” กองทุนตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ. สงขลา ”
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร 074-338100 ต่อ 1939, 1049
โทรสาร 074-480058
หลังแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1-2 สัปดาห์จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร
มูลนิธิตึกพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลสงขลา ใคร่ขอให้พระภิกษุ สามเณร อุบาสิกา ( แม่ชี ) ที่เข้ารับการรักษาที่ ร.พ. สงขลา เตรียมบัตรทอง และ ใบสุทธิ หรือใบบวชของแม่ชี มาแสดงเพื่อใช้สิทธิ ในกรณีที่ทางโรงพยาบาลสามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ ก็จะเลือกใช้สิทธิบัตรทองก่อน ส่วนค่ายาหรือค่าอุปกรณ์ที่บัญชีบัตรทองไม่ครอบคลุม ทางกองทุนตึกสงฆ์อาพาธจะออกในส่วนเกินนั้นให้ ในกรณีใช้บัตรทองไม่ได้ก็จะใช้ใบสุทธิหรือใบบวช โดยกองทุนตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ. สงขลาจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้เช่นกัน
………………………………………………………………………………………
27 ร.พ. คลองสาน อ. คลองสาน จ. ชัยภูมิ
หลวงพ่อสายทอง ลูกศิษย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร
เมตตาเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
ดำริสร้างโรงพยาบาลคลองสานขึ้นที่อำเภอคลองสานจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 40 ล้านบาท ขณะนี้มีผู้ร่วมบุญไปแล้วประมาณ 38 ล้านบาท ยังขาดปัจจัยอีกประมาณ 2 ล้านบาท
กล่องตู้รับบริจาคตั้งอยู่ที่มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จรัลสนิทวงศ์ 37
( ผมยังไม่ทราบเบอร์บัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง )
………………………………………………………………………………………
28 “ศ. ทุนนิธิสงเคราะห์ สงฆ์อาพาธ อ.ประถม อาจสาคร”
(pratom foundation)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ส)
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 348-1-23245-9
………………………………………………………………………………………
29 โครงการ:สังฆทานยาสามัญเพื่อวัด/สถานปฏิบัติธรรมที่กันดารทาง EMS
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหายาสามัญประจำบ้านคุณภาพสูงถวายแด่วัด สำนักสงฆ์ สำนักปฏิบัติธรรมที่กันดารทมายังสถานพยาบาลได้ลำบาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นพ. ศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย
e-mail ติดต่อ :rojkajorn@hotmail.com
งบประมาณ: สังฆทาน 1 ชุด รวมค่าจัดส่งและกล่องโดยประมาณ 1,000บาท x100 วัด = 100,000 บาท ( มี waiting list อีก 145 วัด =145,000 บาท ขึ้นกับงบประมาณว่ามีเพียงพอหรือไม่) จัดส่งแล้ว 200 กว่าวัด/สำนัก
ชื่อบัญชี
นายศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย เพื่องานพระพุทธศาสนา
ธ. ทหารไทย สาขา ร.พ. ภูมิพล
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 049-276-3230
………………………………………………………………………………………
30 โครงการเพื่อพระอาพาธเป็นค่าเดินทางและค่ายาเพิ่มเติมจากถังสังฆทานยา EMS และค่ารักษาพระใน รพ. เอกชน
ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยเทสโก้ โลตัส วังหิน
เลขที่บัญชี 401-661168-1
ชื่อบัญชี สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล
เมื่อโอนแล้วต้องแจ้งเพื่อตัดบัญชีได้ถูกต้องที่มือถือ 086-1050222
………………………………………………………………………………………
31 โรงพยาบาลนครพนม 
โทร.0-4252-0868 ต่อ 1111, 2222, 3333, 4444
ธ. กรุงไทย (สาขานครพนม)
ชื่อบัญชี “กองทุนปรับปรุงห้องพิเศษสงฆ์”
เลขที่บัญชี 408-035531-9
***********************************************************************
32 รพ. สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
อ. ด่านซ้าย จ. เลย
โทร 042-891314 และ 042-891276
ศูนย์ประกันสุขภาพ รพ. สมเด็จพระบยุพราชด่านซ้าย โทร 042-891276 ต่อ 555
ธ. กรุงไทย สาขาด่านซ้าย
เลขบัญชี 433-1-20727-7
ชื่อบัญชี ” กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”
****************************************************************
33 เชิญร่วมทำบุญซื้อที่ดินเพื่อขยายที่พักสงฆ์สุจิตรา พุทธมณฑล สาย 2 กรุงเทพฯ
ที่พักสงฆ์สุจิตราสร้างขึ้นตามดำริหลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร วัดถ้ำผาบึ้ง จ. เลย ต้องการขยายพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อคณะสงฆ์และญาติโยม จำนวน 1 ไร่ 300 ตารางวา ตรว.ละ 15,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10 ล้าน 5 แสนบาท โอนเข้าบัญชี
ธ. กรุงเทพ สาขาวังสะพุง จ. เลย
บัญชีเลขที่ 416-0-68760-6
ชื่อบัญชี พระอาจารย์ไสว งามศิริ
***********************************************************************
หมายเหตุ
คุณหมอ นพ. อนุสรณ์ ปัญญานุภาพ โทรมือถือ 089-4224330 รพ. จุฬา อาสาเป็นแพทย์ที่ปรึกษาคุยกับผู้ป่วยทางโทรศัพท์มือถือแด่พระภิกษุ สามเณร เถร และแม่ชี ทั่วประเทศไทยโดยไม่ได้คิดค่าตอบแทน

นพ. อนุสรณ์ ปัญญานุภาพยังบอกว่า มีเบอร์โทรศัพท์หมายเลขหนึ่งที่น่าจดและบอกไปยังทุก ๆ คนที่รู้จักรวมทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารด้วย คือหมายเลข 1669 เพื่อแจ้งในกรณีที่มีกรณีฉุกเฉินหรืออาพาธหนัก ในกรณีหาค่าเดินทางออกจากป่าไม่ได้ สามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือ เมื่อหน่วยงานรับทราบแล้วจะได้จัดส่งรถพยาบาลเข้าไปรับถึงสถานที่ที่ต้องการให้ไปรับ

cradit : glassbuddha2009

ที่มา http://board.palungjit.com/f108/เบอร์บัญชีพระสงฆ์อาพาธทั่วไทย-for-print-233363.html

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed