สีอะไรนะที่ถูกโฉลกกับเรา

 

 

สีที่ถูกโฉลกของคนในแต่ละวันเกิด

คนเกิดวันอาทิตย์

สีแดง
เสริมสง่าราศี มากด้วยบุญญาบารมี มีอำนาจวาสนา คนนบนอบยำเกรง

สีดำ
เสริมความน่าเคารพนับถือ เสริมดวงเรื่องทรัพย์สินเงินทอง การเงิน

สีขาว สีครีม
เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

สีม่วงเปลือกมังคุด
เสริมดวงด้านศรัทธา ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ และดวงเรื่องการเงิน

สีเขียว
เสริมดวงให้คนรักเมตตา อุปถัมภ์ค้ำชู ช่วยเหลือทำให้สะดวกราบรื่นในเรื่องต่างๆ

สีบรอนซ์ สีเทา สีทอง
เสริมดวงเรื่องเมตตามหานิยม เสริมเสน่ห์ การสนับสนุนเกื้อกูล

สีฟ้า สีน้ำเงิน
เป็นกาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

คนเกิดวันจันทร์

สีส้ม สีเหลืองแก่
เสริมดวงเรื่องการเงิน ความมั่นคง ทุนทรัพย์ ราคาและคุณค่าที่จะเพิ่มพูนให้แก่ตนเองในปัจจุบันและภายภาคหน้า

สีดำ
เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

สีน้ำเงิน สีทอง
เสริมเสน่ห์ ผู้ใหญ่รักเมตตาและเอ็นดู มีแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา

สีม่วงเปลือกมังคุด
เสริมดวงด้านความสะดวกราบรื่นทุกอย่าง

สีชมพู
เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

สีฟ้า
เสริมดวงให้ประสพความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

สีเขียว
อำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรง มีความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชาคน

สีแดง
เป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

คนเกิดวันอังคาร

สีม่วงแก่
เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี

สีดำ
เสริม ดวงด้านพลังอำนาจ เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรง มีความสามารถในการควบคุมบังคับ

สีบรอนซ์ สีเทา
เสริมความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ

สีทอง สีแสด
เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

สีน้ำตาล
เสริมดวงด้านความมั่นคงในชีวิต เช่นมั่นคงเรื่อง หลักทรัพย์ ทรัพย์สิน หน้าที่การงาน

สีเขียว
เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง

สีแดง สีชมพู
เสริมดวงให้ประสพ ผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

สีขาว สีเหลืองนวล
เป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

คนเกิดวันพุธ (กลางวัน 06.01-18.00)

สีน้ำเงิน สีฟ้า
เสริมดวงด้านความเคารพนับถือ ยกย่องยอมรับ

สีน้ำตาล สีทอง
เสริม ดวงด้านพลังอำนาจ เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรง มีความสามารถในการควบคุมบังคับ

สีขาว สีเหลืองอ่อน
เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการ อุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

สีเทา สีบรอนซ์
เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

สีดำ
เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่น

สีม่วงแก่
เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี

สีเขียว
เสริมดวงด้านเสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา

สีชมพู สีแสด
เป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

คนเกิดวันพุธ (กลางคืน 18.01-06.00)

สีชมพู
เสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจ

สีดำ
เสริมดวงด้านความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

สีเทา สีบรอนซ์
เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

สีม่วงแก่
เสริม ดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

สีน้ำเงิน สีฟ้า
เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่น

สีแดง สีน้ำตาล
เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี

สีส้ม สีทอง
เป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

คนเกิดวันพฤหัสบดี

สีขาว
เสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจ

สีแดง
เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

สีเทา สีบรอนซ์
เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่น

สีฟ้า
เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี

สีเขียว
เสริม ดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

สีส้ม สีทอง
เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา

สีดำ สีม่วง สีน้ำเงิน
เป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

คนเกิดวันศุกร์

สีเขียว
เสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจ

สีสีแดง สีทอง
เสริมดวงด้านความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

สีแดง สีชมพู
เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

สีเหลือง
เสริม ดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

สีดำ
เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่น

สีน้ำตาล
เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี

สีฟ้า สีน้ำเงิน
เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา

สีเทา สีบรอนซ์ สีม่วง
เป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

คนเกิดวันเสาร์

สีแดง
เสริมดวงให้คนยอมรับเชื่อถือและไว้วางใจ

สีชมพู
เสริม ดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

สีน้ำเงิน สีฟ้า
เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

สีทา สีบรอนซ์
เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี

สีทอง สีเหลือง
เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่น

สีดำ สีม่วงแก่
เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา

รถสีเขียว สีแสด
เป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

ถ้าท่านใช้รถสีที่ไม่ถูก โฉลกกับตัวเองก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนสีรถหรือว่าซื้อใหม่ แค่เราหาหมอนหรือผ้าคลุมเบาะหริออะไรก็ได้ที่เป็นสีที่ถูกโฉลกกับเรามาไว้ใน รถก็สามารถที่จะลดพลังกาลกิณีให้เบาลงได้บ้าง

Bookmark the permalink.

192 Comments

 1. Pingback: Scrapebox List

 2. Pingback: game

 3. Pingback: เกมส์รถแข่ง ส่งของบนทางวิบาก

 4. Pingback: abnehmen

 5. Pingback: เกมส์ต่อสู้ นินจา

 6. Pingback: meuble tv pas cher

 7. Pingback: เพลงใหม่ ด็อกเตอร์ฟู

 8. Pingback: เกมส์ ง่ายๆ

 9. Pingback: climbing clothing

 10. Pingback: page

 11. Pingback: Free Credit Report Score

 12. Pingback: Kids Apps iPad 3

 13. Pingback: www.free-creditreports.net

 14. Pingback: web link

 15. Pingback: phone lookup

 16. Pingback: breast actives reviews

 17. Pingback: \prozac and alcohol\

 18. Pingback: simulation credit immobilier

 19. Pingback: rachat de credit

 20. Pingback: φωτογραφος γαμου

 21. Pingback: hardwood flooring cost

 22. Pingback: Tarzan vibrator

 23. Pingback: เกมส์ทําอาหารย่าง

 24. Pingback: \side effects of Tramadol\\

 25. Pingback: games.com

 26. Pingback: videos porno

 27. Pingback: seo

 28. Pingback: source

 29. Pingback: View The Site Here

 30. Pingback: Celexa reviews

 31. Pingback: เกมแต่งหน้าเจ้าหญิง

 32. Pingback: sports games

 33. Pingback: rachat de credit

 34. Pingback: Cartoons Wallpapers

 35. Pingback: mobile free hd wallpapers

 36. Pingback: väiklaen

 37. Pingback: เกมส์ angry birds ฟรี

 38. Pingback: Hae pikalaina

 39. Pingback: social media marketing

 40. Pingback: routing number, aba routing, bank routing number, aba routing number, routing transit number

 41. Pingback: zyzz bodybuilding bible

 42. Pingback: Best DN Tips

 43. Pingback: epipla

 44. Pingback: Remote Control Buggys

 45. Pingback: how to get your ex boyfriend back

 46. Pingback: Nitro Helicopter

 47. Pingback: create a website

 48. Pingback: Nitro Gas Powered Truck

 49. Pingback: Brustvergrößerung

 50. Pingback: Free Ares Galaxy

 51. Pingback: shipping to usa

 52. Pingback: hechizos

 53. Pingback: payday advance

 54. Pingback: how to make a website

 55. Pingback: car insurance

 56. Pingback: htc one x

 57. Pingback: bağlama büyüsü

 58. Pingback: payday loan

 59. Pingback: government free credit report

 60. Pingback: can you be pregnant if you get your period

 61. Pingback: business valuation

 62. Pingback: strom

 63. Pingback: moving companies

 64. Pingback: make a website

 65. Pingback: link

 66. Pingback: raspberry ketone

 67. Pingback: http://www.amazon.com/gp/product/B007UGPDOU/

 68. Pingback: kurorty

 69. Pingback: porno streaming gratuit

 70. Pingback: reisen

 71. Pingback: aşk büyüsü

 72. Pingback: herpes treatment

 73. Pingback: fahrschuletschechien

 74. Pingback: payday loans

 75. Pingback: Buy Wood Windows Factory Direct

 76. Pingback: Handyortung

 77. Pingback: stickers

 78. Pingback: verified apartment reviews

 79. Pingback: Factory Direct Prices

 80. Pingback: cigarette electronique

 81. Pingback: buy youtube views

 82. Pingback: lainaa

 83. Pingback: webpage

 84. Pingback: הזמנות לחתונה

 85. Pingback: how to make a website

 86. Pingback: wood windows

 87. Pingback: ניסור בטון

 88. Pingback: עיצוב גינות

 89. Pingback: הובלות

 90. Pingback: flyttstädning stockholm

 91. Pingback: ครีมหน้าขาว

 92. Pingback: Adidas

 93. Pingback: click here

 94. Pingback: text loans

 95. Pingback: pay day cash advance

 96. Pingback: instant payday loans

 97. Pingback: quick loans

 98. Pingback: fabpaydayloansff.co.uk

 99. Pingback: payday uk

 100. Pingback: Same Day Loans

 101. Pingback: loans for bad credit

 102. Pingback: short term loans

 103. Pingback: payday loans uk

 104. Pingback: payday loan

 105. Pingback: bad credit loans

 106. Pingback: payday loans

 107. Pingback: keyword

 108. Pingback: loans today

 109. Pingback: sky loanz

 110. Pingback: payday loan

 111. Pingback: cigarette electronique

 112. Pingback: click here

 113. Pingback: advance cash cash loan payday

 114. Pingback: payday loans online

 115. Pingback: Part Number 97N

 116. Pingback: Neon Sign 97N

 117. Pingback: quotecorner

 118. Pingback: Las Vegas Information

 119. Pingback: nifika

 120. Pingback: loan cash

 121. Pingback: Las Vegas shows

 122. Pingback: Neon Open Sign

 123. Pingback: sklep gks bełchatów

 124. Pingback: credit card debt relief

 125. Pingback: why not check here

 126. Pingback: Neon Open Signs

 127. Pingback: chug

 128. Pingback: Yamaha power supply

 129. Pingback: social bookmarking

 130. Pingback: leisurely

 131. Pingback: Discover More

 132. Pingback: צילום ביוב

 133. Pingback: מדבקות בגלילים

 134. Pingback: קידוח בטון

 135. Pingback: instant loans

 136. Pingback: fast cash

 137. Pingback: cash loans

 138. Pingback: payday loans no credit check

 139. Pingback: Lesen Sie die komplette Bericht

 140. Pingback: payday

 141. Pingback: Mehr über den Autor

 142. Pingback: Vegas things to do

 143. Pingback: acidophilus

 144. Pingback: γαμος

 145. Pingback: of incorporation

 146. Pingback: HP laptop computers

 147. Pingback: cocoa beach apartments

 148. Pingback: Phobias

 149. Pingback: mallorca real estate

 150. Pingback: UPVC Doors

 151. Pingback: arabicgenie.com

 152. Pingback: arabic website

 153. Pingback: green diarrhea

 154. Pingback: truth about abs scam reviews

 155. Pingback: bandeau swimsuit

 156. Pingback: vintage wedding dress

 157. Pingback: restaurant financing

 158. Pingback: garter belts

 159. Pingback: fast food franchises

 160. Pingback: florida timeshares

 161. Pingback: florida gated communities

 162. Pingback: small business startup

 163. Pingback: neutropenic fever

 164. Pingback: senior housing in florida

 165. Pingback: schaufensterpuppen

 166. Pingback: web design west palm beach

 167. Pingback: bad credit payday loans

 168. Pingback: online loans

 169. Pingback: short term loan

 170. Pingback: quick cash loans

 171. Pingback: small loans

 172. Pingback: quick cash

 173. Pingback: quick payday loans

 174. Pingback: payday loans bad credit

 175. Pingback: payday loans for bad credit

 176. Pingback: instant cash

 177. Pingback: same day payday loans

 178. Pingback: instant cash loans

 179. Pingback: fast payday loans

 180. Pingback: Fast Weight Loss

 181. Pingback: freezing off warts

 182. Pingback: investment visa

 183. Pingback: Remote Control Helicopter Reviews

 184. Pingback: MMA Training Workouts

 185. Pingback: how to pay off mortgage early

 186. Pingback: muscle building transformation

 187. Pingback: raspberry ketones reviews

 188. Pingback: guaranteed payday loans

 189. Pingback: loan

 190. Pingback: LED TV

 191. Pingback: Roller Blinds

 192. Pingback: online instant loans

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*


คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>