วิธีดับทุกข์ เพราะ…บุญ

 

วิธีดับทุกข์ เพราะ…บุญ เช่น

- อยากสร้างพระพุทธรูป สร้างศาลา สร้างกุฏิ สร้างพระไตรปิฎก สร้าง..แต่ท่านสมภารไม่ต้องการ จะเป็นเพราะมีมากแล้วหรือเหตุใดก็ตาม
- อยากไปทำบุญวัดนี้ แต่ไม่ชอบหน้าท่านสมภาร หรือพระลูกวัดบางรูป จะไปทำวัดอื่นก็ไม่มี หรือมีแต่อยู่ไกล
- อยากให้วัดข้างบ้านมีการศึกษาและปฏิบัติธรรมและนำมาสอนชาวบ้านบ้าง แต่ก็ไม่มีตามต้องการ
- อยากให้พระท่านต่อชะตา ต่ออายุ เป่าหัวให้โชคดี ผูกดวงให้ท่านก็ไม่ทำให้
- อยากไปวัด แต่ก็เบื่อการรีดไถ การก่อสร้าง หรือการเรี่ยไรบอกบุญทั้งปีของวัด
- อยากทำบุญให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ก็ทำไม่ได้ เพราะยากจน ต้องไปทำงานทุกวัน อยาก ฯลฯ

ความอยากอะไรก็ตาม ถ้าไม่ได้สนองความอยาก มันก็เป็นความทุกข์ชนิดหนึ่ง ท่าน พ.อ. ปิ่น มุทุกันต์ ท่านว่าเป็น “ความทุกข์ของนักบุญ” คือทุกข์เพราะอยากทำดี แล้วไม่ได้ทำ หรือทำไม่ได้
ทั้งนี้และทั้งนั้น ก็เกิดจากความไม่เข้าใจ ในเรื่องของการทำบุญนั่นเอง ถ้ารู้จัก “ตัวบุญ” อย่างถูกต้องและแท้จริงแล้ว การทำบุญก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายดายยิ่งกว่าการพลิกฝ่ามือคว่ำหรือหงาย ไม่ต้องใช้เงินและใช้เวลา หรือแรงงานเสียด้วยสิ

ในปุญญกิริยาวัตถุสูตร (๒๒/๒๑๕) พระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องการทำบุญไว้ ๓ ประการคือ
๑. บุญกิริยาวัตถุ สำเร็จด้วยทาน
๒. บุญกิริยาวัตถุ สำเร็จด้วยศีล
๓. บุญกิริยาวัตถุ สำเร็จด้วยภาวนา

ส่วนในอรรถกถา ท่านได้ขยายออกไปอีก ๗ ประการ คือ
๔. อปจายนมัย (ทำบุญด้วยการ ประพฤติอ่อนน้อม)
๕. เวยยาวัจจมัย (ทำบุญด้วยการ ขวนขวายรับใช้)
๖. ปัตติทานมัย (ทำบุญด้วยการ ให้ความดีแก่ผู้อื่น)
๗. ปัตตานุโมทนามัย (ทำบุญด้วยการ ยินดีบุญของผู้อื่น)
๘. ธัมมัสสวนมัย (ทำบุญด้วยการ ฟัง-อ่านธรรมะ)
๙. ธัมมัสเทสนามัย (ทำบุญด้วยการ สั่งสอนธรรมะ)
๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์ (ทำบุญด้วยการ ทำความเห็นให้ตรง)
หลักการทำความดีในพุทธศาสนา ทั้งหมดมีอยู่ ๓ พวกใหญ่ๆ คือทาน ศีล และภาวนา แม้จะขยายออกไปอีก ๗ ข้อ ก็ไม่มีทาน คือ ไม่ต้องใช้วัตถุสิ่งของหรือเงินเลย

ผู้ที่อยากทำโน่นทำนี่ แล้วไม่ได้ทำนั้น ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของทาน ถ้าเป็นการทำบุญด้วยศีล ด้วยภาวนาและต่อไปอีก ๗ ข้อแล้ว ก็เกือบไม่ต้องใช้เงินเลย เช่น

การรักษาศีล ทำที่ไหนก็ได้ ทำวันไหนก็ได้ รักษาศีล ๘ ไม่ได้ ก็เอาแต่ศีล ๕ ไปก่อน ก็ดีมากแล้วสำหรับชาวบ้าน ไปรับกับพระที่วัดไม่ได้ ก็ตั้งใจเจตนางดเว้นเอาเอง หรือรับทางวิทยุอยู่กับบ้านก็ได้
- การเจริญภาวนา ด้วยการทำสมาธิ- วิปัสสนา ศึกษาวิธีการและความหมายให้เข้าใจ แล้วจะทำที่ไหนก็ได้ จะนั่งทำ เดินทำยืนทำหรือนอนทำ
- อีก ๗ ข้อต่อไป ไม่ไปวัดไม่ต้องหยุดงานก็ทำได้ ไม่มีอะไรขัดข้อง ถ้าเราตั้งในจริงที่จะทำ

ชาวพุทธส่วนมากมักจะติดอยู่แต่ทานเห็นคนอื่นเขาทำกันโครม ๆ ก็อยากจะทำตามเขาบ้าง แต่วัตถุมันไม่อำนวยก็เลยมีความทุกข์ใจ น้อยใจในวาสนาของตน

การทำบุญหรือทำความดี ในทางพุทธศาสนานั้น จะต้องไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน จึงจะถือว่าเป็นบุญด้วยการรักษาศีล และเจริญภาวนาก็ได้ แถมเป็นบุญที่สูงกว่า และประเสริฐกว่า ชนิดเทียบกันไม่ได้เลยเพราะสามารถตัดเวรภัย ทำให้หมดภพชาติ และดับทุกข์สิ้นเชิงได้ด้วย

ดังนั้น ชาวพุทธที่ดี จึงไม่ควรที่จะติดอยู่ในขั้นใดขั้นหนึ่ง ไม่ว่า ใน ๓ ขั้นหรืออีก ๗ ขั้นก็ตาม การอ้างว่าไม่มีเงินไม่มีเวลา แล้วไม่ไปทำบุญ เป็นการอ้างของคนปัญญานิ่ม ไม่รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง หรืออย่างถูกต้อง

แต่ว่าก็ว่าเถอะ คนที่ชอบอ้างที่ว่านี้ส่วนมากก็เป็นคนไม่ชอบไปวัดไปว่า ไม่สนใจธรรมะธัมโมอยู่แล้ว แต่ยังเกรงคนอื่นเขาจะไม่มีศาสนาก็เลยยกเอางานและเงิน มาเป็นกำแพงกั้นแบบ “ขายผ้าเอาหน้ารอด”ไว้ก่อน

ทางแก้
๑. หลักใหญ่ของคำสอนทางพุทธศาสนามีอยู่ ๓ ขั้น คือ ทาน ศีล ภาวนา ควรทำให้ครบทั้ง ๓ ขั้น ถ้าขั้นไหนทำไม่ได้ทำไม่สะดวกก็ควรจะเลื่อนไปทำในขั้นต่อไป ไม่ควรย่ำเท้าอยู่กับที่ เพราะจะไม่ได้พบสิ่งสูงสุดในพุทธศาสนา
๒. พุทธศาสนาให้อิสระเสรีในการทำความดี ไม่มีขีดขั้น พอใจทำก็จงทำ ไม่พอใจหรือไม่นับถือ ก็ไม่ต้องทำ ไม่ต้องนับถืออย่าเอาข้ออ้างมาเป็นฉาก
๓. การทำความดีหรือทำบุญ ควรทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ อย่าเห็นแก่หน้าหรือค่านิยม จะได้บุญแรง
๔. ไม่ว่าจะอยู่บ้านหรืออยู่ที่ทำงาน ถ้ารู้จักตัวบุญแล้ว จะทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลา
๕. บุญยอดบุญ คือ การทำให้จิตใจสงบและเย็น ด้วยการเจริญสติสมาธิและวิปัสสนา

ที่มา : หนังสืออภิมหามงคลธรรม หน้า ๒๙๓ ถึง ๒๙๖

Bookmark the permalink.

125 Comments

 1. Pingback: cheap holidays spain

 2. Pingback: Online Games

 3. Pingback: make money

 4. Pingback: deutsche backlinks

 5. Pingback: เกมส์รถแข่ง

 6. Pingback: plus size lingerie

 7. Pingback: เกมส์ สนุก

 8. Pingback: Read More Here

 9. Pingback: how to get facebook fans

 10. Pingback: เพลงใหม่ จิรากร

 11. Pingback: เกมส์ ยิ่งสาว

 12. Pingback: road bike

 13. Pingback: totally free credit report

 14. Pingback: website

 15. Pingback: Leads,mlm leads,work from home,online business

 16. Pingback: view your free credit report and score

 17. Pingback: web link

 18. Pingback: phone lookup

 19. Pingback: \Accutane side effects\

 20. Pingback: Tarzan vibrator

 21. Pingback: cost of hardwood floors

 22. Pingback: \side effects of Plan B\\

 23. Pingback: seo

 24. Pingback: pantofi eleganti

 25. Pingback: lennot

 26. Pingback: φωτοβολταιϊκά σε στέγες

 27. Pingback: machine a biere

 28. Pingback: เกมส์ฝึกแต่งหน้า

 29. Pingback: Continue Here

 30. Pingback: drainage pipe

 31. Pingback: side effects of Tramadol

 32. Pingback: games for boys

 33. Pingback: watch we bought a zoo online

 34. Pingback: rachat de credit

 35. Pingback: halloween free hd wallpapers

 36. Pingback: Shakeology Review

 37. Pingback: เพลงใหม่ girl

 38. Pingback: pikalaina

 39. Pingback: เกมส์angry bird halloween

 40. Pingback: social media marketing denver

 41. Pingback: backlink checker

 42. Pingback: business ideas

 43. Pingback: routing number, aba routing, bank routing number, aba routing number, routing transit number

 44. Pingback: long sleeve bandage dress

 45. Pingback: zyzz bodybuilding bible

 46. Pingback: epipla

 47. Pingback: Rc Nitro Trucks

 48. Pingback: payday loans guaranteed

 49. Pingback: same day loans

 50. Pingback: payday uk

 51. Pingback: text loans

 52. Pingback: short term loans

 53. Pingback: click here

 54. Pingback: instant payday loans

 55. Pingback: payday loans uk

 56. Pingback: quick loans

 57. Pingback: loans for bad credit

 58. Pingback: payday loan

 59. Pingback: bad credit loans

 60. Pingback: payday loans

 61. Pingback: keyword

 62. Pingback: loansforbadcredit1.co.uk

 63. Pingback: payday loans online

 64. Pingback: fast cash

 65. Pingback: Yamaha power supply

 66. Pingback: instant loans

 67. Pingback: payday

 68. Pingback: cash loans

 69. Pingback: debit card machines for small business

 70. Pingback: cheap k cups

 71. Pingback: esl games

 72. Pingback: automotive restoration

 73. Pingback: Goodyear Silent Armor

 74. Pingback: how to seduce a man

 75. Pingback: acidophilus

 76. Pingback: anti snoring devices

 77. Pingback: Dallas locksmith

 78. Pingback: low insurance quotes

 79. Pingback: underwater camera reviews

 80. Pingback: The Jones Act

 81. Pingback: HP laptop computers

 82. Pingback: pittsburgh apartment for rent

 83. Pingback: Phobias

 84. Pingback: mallorca real estate

 85. Pingback: UPVC Doors

 86. Pingback: payday loans no credit check

 87. Pingback: west palm beach web design

 88. Pingback: truth about abs scam reviews

 89. Pingback: florida gated communities

 90. Pingback: pdf editor mac

 91. Pingback: florida timeshares

 92. Pingback: senior housing in florida

 93. Pingback: vintage wedding dress

 94. Pingback: training bras

 95. Pingback: isuzu pickup

 96. Pingback: web design west palm beach

 97. Pingback: fast payday loans

 98. Pingback: instant cash

 99. Pingback: same day payday loans

 100. Pingback: quick cash

 101. Pingback: small loans

 102. Pingback: online loans

 103. Pingback: quick cash loans

 104. Pingback: guaranteed payday loans

 105. Pingback: bad credit payday loans

 106. Pingback: payday loans for bad credit

 107. Pingback: payday loans bad credit

 108. Pingback: instant cash loans

 109. Pingback: quick payday loans

 110. Pingback: short term loan

 111. Pingback: wall stickers

 112. Pingback: security guard card

 113. Pingback: investment visa

 114. Pingback: Remote Control Helicopter Reviews

 115. Pingback: medical clinic hong kong

 116. Pingback: MMA Training Workouts

 117. Pingback: Free Bingo No Deposit

 118. Pingback: Freddy

 119. Pingback: Roller Blinds

 120. Pingback: modern bathroom cabinets

 121. Pingback: electronic cigarette uk

 122. Pingback: free Nook books

 123. Pingback: best background check site

 124. Pingback: New Bingo Sites

 125. Pingback: LED TV

Comments are closed