ผลไม้ ดอกไม้ที่ควรบูชาพระ

2

ผลไม้ ดอกไม้ ที่ควรบูชาพระ

ส้ม   ลิ้นจี่                     เชื่อว่า จะช่วยส่งเสริมด้านโชคลาภและความสุข

ขนุน  แอปเปิ้ล              เชื่อว่า ช่วยส่งเสริมให้มีคนเมตตา อุปถัมภ์

สัปปะรด                       เชื่อว่า จะทำให้เป็นคนมีทัศนะกว้างไกล

สาลี่  ทุเรียน                  เชื่อว่า จะช่วยส่งเสริมเรื่องโชคลาภ

กล้วยหอม                     เชื่อว่า ช่วยให้ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

ถวายดอกบัว                 เชื่อว่า ทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ

ถวายดอกดาวเรือง         เชื่อว่า ทำสิ่งใดก็เจริญรุ่งเรือง

ถวายดอกมะลิ               เชื่อว่า ชีวิตจะมีแต่ความสุข

ถวายดอกกุหลาบ           เชื่อว่า จะมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น

ถวายดอกกล้วยไม้          เชื่อว่า จะพบแต่ความสำเร็จ

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed