คำอธิษฐานปิดทองพระพุทธรูป

คำอธิษฐานปิดทองพระพุทธรูป

การปิดทองบริเวณพระพักตร์ของพระพุทธรูป  : ขอให้ข้าพเจ้าเจริญก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงาน
การปิดทองบริเวณพระอุทร หรือ ว่าท้อง  : ขอให้ข้าพเจ้ามีความอุดมสมบูรณ์พูลสุข  พรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง
การปิดทองบริเวณพระนาภี หรือ สะดือ  :  ขอให้ข้าพเจ้าไม่ต้องพบเจอกับความอดอยาก
การปิดทองบริเวณพระเศียร (ศรีษะ)  : ขอให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญาเป็นเลิศ มีความจำที่เป็นเลิศ
การปิดทองบริเวณพระอุระ (หน้าอก) : ขอให้ข้าพเจ้ามีเมตตามหาเสน่ห์ เป็นที่รักใคร่ชอบพอของคนทั่วไป
การปิดทองบริเวณพระหัตถ์  :  ขอให้ข้าพเจ้ามีวาสนาบารมีมากยิ่งขึ้น
การปิดทองบริเวณพระบาท (รวมไปถึงรอยพระพุทธบาท) :  ขอให้ข้าพเจ้าเกิดความสมบูรณ์ด้วยที่พักอาศัย และยวดยานพาหนะ
การปิดทองบริเวณฐานรองพระองค์  :  ขอให้ข้าพเจ้ามีอาชีพหรือหน้าที่การงานที่มั่นคง

 

ข้อคิด การทำบุญทุกอย่าง ควรออกมาจากใจ หลักของศาสนาพุทธหรือการ คิดดี พูดดี ทำดี กับผู้อื่นเสมอ การทำความดีนั้นไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือให้ผู้อื่นรับรู้เสมอไป เปรียบเหมือนการปิดทองหลังพระ ถ้าเราไม่ปิดทองหลังพระ พระจะไม่มีวันสมบูรณ์เต็มองค์ การคิดแต่จะทำความดีเพื่อเอาหน้า ก็เหมือนกับทำความดีที่ไม่เต็มใจ ไม่ได้บุญเต็มเปี่ยม

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed