“การตักบาตร” ทำอย่างไรได้บุญ…เต็มร้อย

 

เปิดปูมวิถีการตักบาตร ทำอย่างไรได้บุญ…เต็มร้อย

การตักบาตร คือ การถวายอาหารแด่พระภิกษุสามเณร รูปเดียวหรือหลายรูป จะปฏิบัติเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวก็ได้

วัตถุประสงค์ของการตักบาตร นอกจากจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้ทาน เพื่อบูชาคุณแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้

1. ธำรงส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา
2. ส่งเสริมและบำรุงพระภิกษุสามเณร ผู้ทรงศีล ทรงธรรม
3. ส่งเสริมคุณความดีของผู้ปฏิบัติ ทั้งผู้ตักบาตรและพระภิกษุสามเณรผู้รับบิณฑบาตร

การตักบาตรจึงเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ เพราะเป็นการให้กำลังแก่พระภิกษุสามเณร ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฎิบัติธรรมตามพระธรรมวินัย และสั่งสอนประชาชน เป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป ทั้งนี้จะเป็นผลดีแก่ผู้ปฏิบัติด้วย เพราะทำให้เป็นผู้มีใจบุญกุศลและเป็นการส่งเสริมผุ้ทรงคุณธรรม

ประวัติการทำบุญตักบาตร
การทำบุญตักบาตรนี้ มีมาแต่ครั้งพุทธกาล เมื่อพระพุทธองค์ทรงผนวชใหม่ๆ ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ทรงประทับที่สวนมะม่วง พระองค์เสด็จบิณฑบาตผ่านกรุงราชคฤห์ เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชาวเมืองเห็นพระมาบิณฑบาต ก็ชวนกันนำอาหารมาตักบาตรเป็นครั้งแรก นับแต่นั้นมา การตักบาตรจึงถือเป็นประเพณีมาจนบัดนี้ และเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆ ประทับอยู่ที่ควงไม้เกด มีพ่อค้า 2 คน นำข้าวสัตตุก้อน สัตตุผง ซึ่งเป็นเสบียงสำหรับเดินทางเข้าไปถวาย พระพุทธองค์ทรงรับไว้ด้วยบาตร นี่ก็เป็นที่มาของการตักบาตรทางพระพุทธศาสนาด้วยประการหนึ่ง

บาตรเป็นภาชนะจำเป็นของพระภิกษุจะขาดเสียมิได้ นับเข้าในจำนวนบริขารอย่างหนึ่งในบริขาร 8 ตามปกติพระจะไปอยู่ที่ใด ต้องมีบาตรประจำตัวไปด้วย และการออกบิณฑบาตก็ออกในเวลาเช้า ตามแบบอย่างที่พระพุทธเจ้าองค์ ทรงบำเพ็ญเป็นพุทธกิจประจำวัน โดยปกติ พระภิกษุสามเณร จะเดินเรียงลำดับอาวุโสไปบิณฑบาตตามละแวกบ้าน เมื่อถึงหมู่บ้านที่ชาวบ้านกำลังรออยู่ ก็จะยืนเรียงเป็นแถว แต่ในกรุงเทพฯ หรือในบางจังหวัด พระภิกษุสามเณรมักไปตามลำพัง ไม่ได้เดินเรียงแถว ทั้งนี้เพราะพระภิกษุสามเณรในกรุงเทพฯ มีเป็นจำนวนมาก จึงไม่สะดวกที่จะเดินเรียงแถวกันไป และผู้ที่จะนำอาหารมาตักบาตรได้ไม่ครบทุกรูป

เมื่อพระภิกษุสามเณร ต้องออกบิณฑบาตตอนเช้าทุกวัน ชาวบ้านก็ตักบาตรทุกวัน แต่บางคนตักบาตรเฉพาะในรอบวันเกิดประจำปี และมักจะตักบาตรพระจำนวนเท่าอายุ หรือเกินกว่าอายุ ถ้าเป็นวันสำคัญทางศาสนา ก็มักจะพากันไปทำบุญตักบาตรที่วัด แต่บางคราวเช่นในเทศกาลปีใหม่ และตรุษสงกรานต์ จะมีการชุมนุมตามที่ที่กำหนดไว้ เช่น สนามหลวง พุทธมณฑล ในโรงเรียน ในสถาบัน หรือ ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง แล้วแต่จะนัดหมายกัน นอกจากนี้ยังมีการตักบาตรที่มีชื่อเฉพาะอีก เช่น ตักบาตรเทโว ตักบาตรข้าวสาร ตักบาตรดอกไม้ธูปเทียน เป็นต้น

วิธีปฏิบัติในการตักบาตร
โดยปกติพระภิกษุสามเณร จะเดินเรียงลำดับอาวุโส ไปบิณฑบาตตามละแวกบ้าน เมื่อถึงหมู่บ้านที่ชาวบ้านกำลังรออยู่ ก็จะยืนเรียงเป็นแถว แต่ในกรุงเทพฯ หรือในบางจังหวัด พระภิกษุสามเณรมักไปตามลำพัง ไม่ได้เดินเรียงแถว ทั้งนี้เพราะพระภิกษุสามเณรในกรุงเทพฯ มีเป็นจำนวนมาก จึงไม่สะดวกที่จะเดินเรียงแถวกันไป และผู้ที่จะนำอาหารมาตักบาตรได้ไม่ครบทุกรูป

การตักบาตรเป็นสังฆทาน คือการถวายโดยไม่เจาะจง จึงควรตั้งใจว่าจะทำบุญตักบาตร แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรในพระพุทธศาสนา โดยไม่เจาะจงว่าเป็นรูปใดรูปหนึ่ง เมื่อพระภิกษุสามเณรรูปใดผ่านมา ก็ตั้งใจตักบาตรแก่พระภิกษุสามเณรรูปนั้นและรูปอื่นๆ ไปตามลำดับโดยปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. จัดเตรียมอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะใส่ภาชนะเรียบร้อย มากหรือน้อยตามความต้องการ
2. นำอาหารที่เตรียมไว้ไปคอยตักบาตร ก่อนที่จะตักบาตรควรตั้งจิตถวายด้วยศรัทธา และความเคารพ ตั้งความปรารถนา เพื่อทำกิเลสให้ลดน้อยลงจนถึงหมดสิ้นไป
3. ขณะที่ตักบาตร ควรอยู่ในอาการสำรวมและเคารพ
4. เมื่อตักบาตรเสร็จแล้ว ควรแสดงความเคารพด้วยการไหว้
5. หลังจากตักบาตร ควรอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ หรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

คำอธิษฐาน ในการตักบาตรจะใช้ภาษาบาลี หรือภาษาไทยหรือใช้ทั้งสองภาษาก็ได้ ดังนี้
“สุทินนัง วะตะเม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ” ถอดความว่า “ทานของเราให้แล้วด้วยดี ขอจิตข้านี้จงสิ้นอาสวกิเลสเทอญ”

คำกรวดน้ำ แบบย่อ “อิทัง เม ญาตินัง โหตุ “ ถอดความว่า “ขอส่วนแห่งบุญกุศล จงสัมฤทธิ์ผลแก่ญาติข้าดั่งตั้งใจ “

ที่มา : ข้อมูลข่าว สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

Bookmark the permalink.

133 Comments

 1. Pingback: Party Supplies

 2. Pingback: showing on cam

 3. Pingback: official website

 4. Pingback: เกมส์รถแข่ง 3d

 5. Pingback: Find it here

 6. Pingback: เกมส์

 7. Pingback: เกมต่อสู้ คนบ้า

 8. Pingback: High Quality Facebook Fans

 9. Pingback: เพลงใหม่ potato

 10. Pingback: ringing in ears treatment

 11. Pingback: เกมส์ ไอแพด

 12. Pingback: burton snowboards

 13. Pingback: http://freecreditreportz.com

 14. Pingback: jojoba oil

 15. Pingback: Leads,mlm leads,work from home,online business

 16. Pingback: blog

 17. Pingback: reverse phone lookup

 18. Pingback: y8 Next

 19. Pingback: early childhood education jobs

 20. Pingback: \Lyrica\\

 21. Pingback: pret immobilier

 22. Pingback: rachat de credits

 23. Pingback: φωτογραφηση γαμου

 24. Pingback: hardwood flooring

 25. Pingback: Tarzan vibrator

 26. Pingback: เกมส์ทําอาหารผ่านด่าน

 27. Pingback: \Levaquin side effects\

 28. Pingback: Spielautomaten

 29. Pingback: lennot

 30. Pingback: videos porno

 31. Pingback: προωθηση ιστοσελιδων

 32. Pingback: impression flyers

 33. Pingback: φωτοβολταϊκά συστήματα

 34. Pingback: side effects of Plan B

 35. Pingback: Nackenverspannung

 36. Pingback: watch the devil inside online

 37. Pingback: Triggerpunkttherapie

 38. Pingback: scooby doo games

 39. Pingback: outdoor chair pads

 40. Pingback: animated backgrounds

 41. Pingback: free hd wallpapers for desktop

 42. Pingback: china

 43. Pingback: Turbo Fire Reviews

 44. Pingback: เพลงใหม่ จิรากร

 45. Pingback: pretty girls

 46. Pingback: whiplash

 47. Pingback: เกมส์angry birds season

 48. Pingback: find friends

 49. Pingback: Stromvergleich

 50. Pingback: online preisvergleich

 51. Pingback: strom sparen

 52. Pingback: loans on the day

 53. Pingback: payday loans uk

 54. Pingback: pay day loans

 55. Pingback: quick loans

 56. Pingback: payday loan

 57. Pingback: same day loans

 58. Pingback: payday uk

 59. Pingback: bad credit loans

 60. Pingback: loans for bad credit

 61. Pingback: short term loans

 62. Pingback: text loans

 63. Pingback: loansforbadcredit1.co.uk

 64. Pingback: keyword

 65. Pingback: paydayloan2.co.uk

 66. Pingback: shorttermloan1.co.uk

 67. Pingback: paydayloansuk3.co.uk

 68. Pingback: instant payday loans

 69. Pingback: click here

 70. Pingback: fast cash

 71. Pingback: payday loans

 72. Pingback: cash loans

 73. Pingback: websitevaluebot.com

 74. Pingback: payday loans online

 75. Pingback: radi.webgarden.es

 76. Pingback: cheap k cups

 77. Pingback: instant loans

 78. Pingback: payday loans no credit check

 79. Pingback: debit card machines for small business

 80. Pingback: esl games

 81. Pingback: The Jones Act

 82. Pingback: how to seduce a man

 83. Pingback: acidophilus

 84. Pingback: low insurance quotes

 85. Pingback: anti snoring devices

 86. Pingback: underwater camera reviews

 87. Pingback: Goodyear Silent Armor

 88. Pingback: automotive restoration

 89. Pingback: Shrink Wrap

 90. Pingback: San Jose catering

 91. Pingback: payday

 92. Pingback: UPVC Doors

 93. Pingback: source

 94. Pingback: florida timeshares

 95. Pingback: bandeau swimsuit

 96. Pingback: eu neuwagen

 97. Pingback: flv to mp4

 98. Pingback: training bras

 99. Pingback: neutropenic fever

 100. Pingback: web design west palm beach

 101. Pingback: senior housing in florida

 102. Pingback: bad credit payday loans

 103. Pingback: guaranteed payday loans

 104. Pingback: quick cash loans

 105. Pingback: online loans

 106. Pingback: payday loans for bad credit

 107. Pingback: instant cash loans

 108. Pingback: payday loans bad credit

 109. Pingback: instant cash

 110. Pingback: quick cash

 111. Pingback: same day payday loans

 112. Pingback: fast payday loans

 113. Pingback: quick payday loans

 114. Pingback: Fast Weight Loss

 115. Pingback: samedaypaydayloans180.co.uk

 116. Pingback: small loans

 117. Pingback: freezing off warts

 118. Pingback: crossfit women

 119. Pingback: muscle building transformation

 120. Pingback: investment visa

 121. Pingback: raspberry ketones reviews

 122. Pingback: wall stickers

 123. Pingback: how to pay off mortgage early

 124. Pingback: Remote Control Helicopter Reviews

 125. Pingback: short term loan

 126. Pingback: Freddy

 127. Pingback: New Bingo Sites

 128. Pingback: Free Bingo No Deposit

 129. Pingback: swiss replica watches

 130. Pingback: Sydney

 131. Pingback: online instant loans

 132. Pingback: Roller Blinds

 133. Pingback: LED TV

Comments are closed